Rozcestník

Dokumenty a materiály ke stažení:

Lean Canvas– editovatelné pdf
Kreativní vouchery
STDC

Mezinárodní kontakty pro podnikatele:

www.europedirect.cz/pardubice …dozvíte se více o EU a zajímavých akcích

www.p-pink.cz …zjistíte, jak na podnikání od A do Z

www.dzs.cz/program/erasmus …vše o mezinárodních výjezdech

www.rera.cz/eye ….Erasmus pro mladé podnikatelé – stáže ve firmách v zahraničí

www.enterprise-europe-network.cz …pomoc pro podnikatele – vstup na zahraniční trhy

www.eures.cz …zabývá se mezinárodní mobilitou pracovních sil, volná místa v EU

www.solvit.cz …pomůže při problémech v jednání s úřady v členských zemích EU

www.pardubice.eu/jkm … informace potřebné k zahájení podnikání v ČR a v EU

Pardubický kraj:

https://www.pardubickykraj.cz/

Parádní kraj:

https://paradnikraj.cz/

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Pardubického kraje (KAP):

www.klickevzdelani.cz

Školský portál/sekce KAP

Město Pardubice:

https://www.pardubice.eu/

Agentura pro podnikání a inovace (API):

www.agentura-api.org

Krajská hospodářská komora:

https://www.khkpce.cz/

Místní akční skupina (MAS):

http://pardubicky.nsmascr.cz/

Technologická agentura ČR (TA ČR):

https://www.tacr.cz/