Praktické rady pro budoucí a začínající podnikatele od zkušené účetní

TÉMATA PRVNÍHO BLOKU:
1. blok – (nejen) pro posluchače, kteří uvažují o zahájení podnikání

1. Jakou formu podnikání zvolit? Rozdíly mezi fyzickou osobou (OSVČ)
a právnickou osobou (např. s.r.o.), jejich specifika, povinnosti, daňové zatížení
2. Jak postupovat při zahájení podnikání – povinnosti vůči státu a úřadům
– kde se přihlásit, kam co platit, co je datová schránka a co vyplývá
z jejího zřízení, kdy je povinné, kdy výhodné
3. Jak zvolit správnou osobu ke spolupráci – rozdíl mezi povinnostmi účetní
a daňového poradce, možnosti a rozsah služeb, které jsou schopné podnikatelům poskytovat
4. Jaké jsou povinnosti spojené ze zaměstnáváním, náklady na zaměstnance
5. Základní seznámení s účetními doklady, jaké doklady podnikatel vystavuje, náležitosti dokladů
6. Stručné seznámení s DPH, kdy se podnikatel stává plátcem
a co z plátcovství vyplývá za povinnosti
7. EET – základní povinnosti s evidencí spojené
8. Účetní závěrka – co si připravit pro její řádné a klidné provedení
9. Prostor pro dotazy

TÉMATA DRUHÉHO BLOKU:
2. blok – (nejen) pro podnikatele, kteří už začali podnikat a mají nezodpovězené dotazy ze své praxe

1. Podnikání se zaměstnanci – jaké jsou povinnosti spojené ze zaměstnáváním,
náklady na zaměstnance
2. Seznámení s DPH, kdy se podnikatel stává plátcem a co z plátcovství vyplývá za povinnosti
3. Skladová evidence – inventarizace zásob, kdo má povinnosti sklad evidovat
4. Prostor pro dotazy

Obsah kurzu bude přizpůsoben konkrétním dotazům účastníků.
Svoje případné dotazy k tématu zasílejte nejdéle do 15. 5. 2019.
Je možné zúčastnit se obou bloků.

Vstup zdarma po registraci zde.

Váš komentář

avatar