Hexapod

Ve třetím ročníku na průmyslovce v Pardubicích jsem postavil šestinohého robota hexapoda. Celý maturitní projekt vznikl v rozmezí roku a půl. Za tu dobu jsem se musel naučit programovat mobilní aplikace, mikročipy a hlavně posbíral spoustu nových kontaktů na lidi, kteří mi pomáhali a radili během mé cesty. V roce 2017 jsem se umístil na 3. místě v prestižní soutěži Czech StudNET Awards.

Hexapod dokáže chodit všemi směry a umí přednastavené sekvence pohybů. Kromě uvedených věcí se mi nakonec podařilo mnohem víc. Robot nyní umí jakékoliv nastavení těla a citlivé ovládání předních dvou končetin za pomoci joysticků v mobilní aplikaci. Využívá gyroskopu mobilního telefonu, takže umí kopírovat pohyby mobilního zařízení. Díky později přidanému gyroskopu na konstrukci umí také držet tělo ve vodorovné poloze nezávisle na pohybujícím se podloží a překonávat lehčí terén. Počáteční investice 1 500 Kč.

Na konstrukci jsem využil lego mého mladšího bratra, za což mu jsem vděčný. Elektroniku jsem vybíral tu nejlevnější osvědčenou na trhu. Pro mobilní aplikaci šlo využít kterýkoliv mobilní telefon s operačním systémem Android.

Tímto projektem jsem dokázal sám sobě, že dokážu udělat projekt na úrovni i ve studentských podmínkách. Velké díky patří všem, kdo mi pomohli a poskytli cenné rady.

Teď je na čase to posunout dál a najít komerční využití.

Název projektu: Hexapod
Zakladatel: Jan Štancl