GeoFaN

Jsme konzultační a geodetická firma, která se specializuje na řešení GIS a následný sběr dat v rámci majetku obce.

Naším cílem je celková digitalizace v oblasti majetku obce nebo města. V rámci následného vzdělávání našich zákazníků v oblasti geoinformačních technologií poskytujeme školení a celkovou tvorbu dat včetně následné správy pasportizačních dat. V rámci GIS řešení spolupracujeme s mapovým portálem GObec.

Pasportizační data následně slouží jako základní podklad pro správnou a efektivní údržbu majetku nebo také jako podklad pro žádost o případné dotace. Po zpracování pasportu zajišťujeme také pravidelnou údržbu dat, aby zůstali aktuální.

Zaměřujeme se především na pasporty komunikací, dopravního značení včetně projektu dopravního značení, veřejného osvětlení, hřbitova a kanalizace nebo vodovodu.

Cílem společnosti je digitalizace a vzdělávání obcí a měst v rámci GIS a pasportizace. Tvoříme obce, které jsou digitální, umí spravovat svůj geoinformační portál a mají kvalitní data pro plánování a údržbu obecního majetku.

Více informací naleznete na našem webu – www.geofan.net

Název projektu: GeoFaN
Zakladatelé: Michal Fric, Matěj Fric, Filip Němec, Martin Jílek, Šárka Jílková