Startup Fixatio bude inkubován v Pardubickém podnikatelském inkubátoru P-PINK

 

Pardubice, 14. 7. 2020 – Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK), který je mj.  zřizovaný Pardubickým krajem a Statutárním městem Pardubice přivítá ve svém PINKubačním programu technologický startup Fixatio. Tento projekt se zabývá vývojem agilního řešení požadavků zákazníků a zároveň umožňuje firmám efektivní koordinaci interního technického personálu, který vykonává svou práci převážně ve firemním terénu.

Projekt Fixatio začal před necelým rokem nevinně, kdy si jeho tři zakladatelé a dlouholetí přátelé chtěli odzkoušet spolupráci na něčem menším, kde by mohli společně využít silné stránky každého z nich a následně realizovat projekt s mnohem většími ambicemi. Myšlenka jednoduché aplikace na hlášení závad postupně agilním způsobem přerostla v řešení, díky kterému první zákazníci efektivně řídí práci lidí v terénu. „Máme chuť a nápady, jak projekt s menší nebo větší mírou změn dál rozvíjet tak, aby přerostl v mnohem větší řešení s globálním dosahem. A právě se správným nastavením těchto změn nám pomůže P-PINK.“ uvádí Martin Ryšavý, jeden z jednatelů firmy Adaptine s.r.o., která stojí za projektem Fixatio.

Startup lze popsat jako SaaS službu zaměřenou na digitalizaci procesů ve firmách (především malých a středních podniků), které mají větší počet zákazníků/uživatelů a zároveň mají pro servis svých zákazníků minimálně 5 a více lidí v terénu. Služba je stavěna jako platforma, která dokáže integrovat nejen vstupy od lidí, ale současně chybová hlášení ze smart přístrojů. Projekt Fixatio nasadil svou aplikaci přímo na Univerzitě Pardubice, která se stala pilotním subjektem testujícím technologické řešení. Kromě Univerzity Pardubice a několika dalších firem je řešení implementováno také na univerzitě v Plzni a zájem projevily univerzity v Bratislavě a Ostravě. Před vypuknutím COVID-19 ve spolupráci s CzechTrade se podařilo oslovit první zákazníky v Bukurešti.

PINKubační program je 6–9 měsíční program, který začínajícím podnikatelům a firmám poskytne know-how, zázemí a kontakty pro úspěšný start a získání prvních zákazníků a investorů. Pod odborným vedením mohou startupy ověřit a doladit podnikatelský nápad, založit firmu, vybudovat první verzi produktu a získat první platící zákazníky. Program je určen začínajícím nebo budoucím podnikatelům s inovativním nápadem, prototypem, technologií, vynálezem nebo čímkoli, co má potenciál vyřešit problém skupiny zákazníků a přinést jim hodnotu, za kterou budou ochotni platit.

Firma Adaptine s.r.o. se svým projektem Fixatio splnila podmínky přijetí do PINKubačního programu, a to zejména svým pozitivním dopadem projektu na území Pardubického kraje, inovativním nápadem s potenciálem škálování, unikátním know-how a zpracováním projektu. Je to zajímavý projekt s opravdovým potenciálem a se těším až začne naše spolupráce.“ uvedl ředitel P-PINK Richard Červenka k přijetí startupu do inkubátoru.

 

Tvůrci projektu Fixatio (zleva): Martin Ryšavý, Jaromír Krotký, Petr Škoda

Soutěž Středoškolák roku 2020

Velmi inspirativní záležitost organizovaná studenty SŠ a VŠ pro středoškoláky, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech.

Do 29. května mají středoškoláci možnost se registrovat na webových stránkách soutěže www.prostredoskolaky.cz/soutez.

 

Již pošesté ocení organizace ProStředoškoláky.cz studenty, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech. Minulé ročníky přinesly již více než 1400 příběhů středoškoláků, kteří
na sobě neustále pracují a současně se snaží zlepšit i své okolí.

V minulém ročníku soutěž jasně ovládl Maxim Kozlov z gymnázia Nový PORG v Praze. Tento podnikavý nadšenec se inspiroval Zuckerbergovou výzvou a vytvořil nový, zcela originální budík UNDOUT Sleep box, momentálně se připravuje jeho sériová výroba a prodej. Mimo to na svůj YouTube kanál @themaxkozlov natáčí inspirativní rozhovory se špičkami ve svých oborech z celého světa. A společně s kamarádem se pustil do podcastu StartupKidz, kterým motivují mladé lidi z České republiky a Slovenska.

A jak vlastně celá soutěž probíhá? Do 29. května mají středoškoláci možnost se registrovat na webových stránkách soutěže. Ve formuláři uvedou aktivity, kterých se zúčastnili a úspěchy, kterých v nich dosáhli. Po ukončení přihlašování porotci z řad organizátorů soutěže pečlivě vyberou TOP 25 nejaktivnějších středoškoláků. Tito studenti v září zamíří na seznamovací víkendové setkání. Cílem celé akce je vytvořit jedinečnou komunitu těch nejaktivnějších studentů z celé České republiky.

Vyvrcholením celé soutěže bude vzdělávací Akademie pro 65 nejúspěšnějších účastníků a slavnostní vyhlášení soutěže, jež se uskuteční v průběhu září v Praze. Těm nejlepším budou předány hodnotné ceny, těšit se mohou na Xbox, a další elektroniku či zážitkové a vzdělávací kurzy.

Organizace ProStředoškoláky pořádá soutěž Středoškolák roku již od roku 2015, dále provozuje nejucelenější interdisciplinární informační portál o středoškolských mimoškolních aktivitách v České republice, jež zahrnuje více než 350 tuzemských a zahraničních mimoškolních aktivit. Organizace taktéž pravidelně pořádá vzdělávací akce a setkání komunity aktivních středoškoláků v ČR.

Záštitu nad soutěží Středoškolák roku 2020 převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavními partnery soutěže jsou Hlavní město Praha, Microsoft, AKKA Czech Republic, Nadace Čtení pomáhá, Leaf Academy a First International Ballet School in Prague.

 

Odkaz na web soutěže: www.prostredoskolaky.cz/soutez

Aktuální informace k provozu P-PINK

Vzhledem k vývoji ve společnosti bude otevřen běžný provoz v P-PINK od pondělí 4. 5. 2020.

Samozřejmě budou v provozu dodržována bezpečnostní a hygienická nařízení a doporučení vlády České republiky. V prostorách inkubátoru budou frekventovaná místa pravidelně dezinfikována a všichni lidé nacházející se v inkubátoru budou povinni nosit roušku nebo jinou ochranu úst a nosu. Je možné opět začít navštěvovat naši coworkingovou kancelář.

Těšíme se opět na Vás.

Tým PPINK

 

 

 

 

Kompenzační bonus pro OSVČ

Rozhovor s Petrem Tomáškem.

 

Podnikatelská obec v nedávné době s napětím sledovala vládní diskuze nad tzv. kompenzačním bonusem. Jeho podmínky se přinejmenším mediálně měnily nesčetněkrát. Na konečné znění zákona jsme se proto zeptali Petra Tomáška, člena správní rady P-PINK a současně též odborného asistenta na Právnické fakultě UK.

 

Kdo může o poskytnutí kompenzačního bonusu požádat?

O kompenzační bonus může požádat každý, kdo je osobou samostatně výdělečně činnou a byl jí i k 12. březnu 2020, pokud od tohoto data nemohl svoji činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo přijatých krizových opatření. Těmi se typicky rozumí povinné uzavření provozovny nebo omezení jejího provozu. O kompenzační bonus ale mohou požádat i podnikatelé, u nichž došlo k omezení poptávky po jejich výrobcích či službách, případně ti, jimž vypadl dodavatel, bez nějž nemohou dále v obvyklém režimu fungovat.

Jiné okolnosti zákon na zřetel nebere? Co podnikatelé, kteří se nemohou podnikání věnovat v důsledku péče o své děti?

Za omezení možnosti vykonávat samostatně výdělečnou činnost se považuje i nutnost péče o dítě, stejně jako např. dodržování karantény. Zákon přitom pamatuje i na podnikatele, kteří samostatně výdělečnou činnost přerušili. Jde například o sezónní živnostníky, ale také o podnikatele, kteří svoji činnost přerušili proto, aby mohli pobírat podporu v nezaměstnanosti. Pokud k takovému přerušení došlo až po 31. srpnu 2019 a pokud tyto osoby svoji činnost následně opět obnovily, pak mohou o kompenzační bonus požádat. Je však třeba uvést, že obě částky nelze kombinovat – za kalendářní den, v němž podnikatel obdrží kompenzační bonus, mu nelze současně vyplatit podporu v nezaměstnanosti. Naopak výplata ošetřovného nijak kompenzační bonus neovlivňuje.

Je vyplacení kompenzačnímu bonusu na překážku, pokud osoba vedle své samostatné výdělečné činnosti vykonává také zaměstnání?

Záleží, zda je taková osoba v důsledku svého zaměstnání účastna na nemocenském pojištění. Pokud ano, nárok na kompenzační bonus nemá, v opačném případě ano. Zjednodušeně řečeno na kompenzační bonus nemají nárok osoby, pro něž je hlavním jejich příjem ze zaměstnání a podnikání tvoří spíše doplňkovou činnost. Typicky půjde o zaměstnance v pracovním poměru, který pracuje v rámci standardní týdenní pracovní doby a o víkendech si přivydělává jako živnostník. Ten na kompenzační bonus nedosáhne, neboť v rámci svého zaměstnání dosáhne příjmu, z nějž se odvádí pojistné na nemocenské pojištění.

Platí totéž u podnikatelů, kteří současně pracují jako zaměstnanci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti?

I v jejich případě záleží, zda jsou v důsledku svého zaměstnání účastni na nemocenském pojištění. V případě dohod o pracovní činnosti se pojistné platí již za zaměstnance, který dosáhl měsíčního příjmu 3 tisíce korun. U dohod o provedení práce je situace příznivější, neboť tito zaměstnanci si mohou bez nutnosti platit pojistné vydělat až 10 tisíc korun. Vejdou-li se do uvedených limitů, mohou podnikatelé o kompenzační bonus požádat, přestože mají souběžné zaměstnání na základě uvedených dohod.

A co studenti, kteří si vedle studia přivydělávají jako OSVČ?

Zákon studenty z kompenzačního bonusu nijak nevyjímá, i oni proto mohou o kompenzační bonus požádat. Stejně jako ostatní OSVČ však nesmějí mít souběžné zaměstnání, které by jim zakládalo účast na nemocenském pojištění.

Jaká je vůbec výše kompenzačního bonusu?

Jde o 500 Kč za každý den kalendářní den v období od 12. března do 30. dubna 2020, tedy o celkem 25 tis. Kč. Zda bude uvedené období později prodlouženo, není v tuto chvíli zřejmé.

Bude nutné kvůli žádosti navštívit finanční úřad osobně? A kdy dojde k samotné výplatě?

Tiskopis žádosti je velice jednoduchý a lze si jej stáhnout na webových stránkách Finanční správy. Díky pozměňovacímu návrhu se přitom do zákona dostala pasáž, podle níž je možné podat žádost i emailem. Samotnou žádost je sice nutné vlastnoručně podepsat, odeslat je však možné její oskenovanou kopii. Samozřejmě i nadále zůstávají zachovány ostatní možnosti jako je odeslání žádosti prostřednictvím pošty či datové schránky. K samotné výplatě by pak mělo dojít „bez zbytečného odkladu“ po podání žádosti. Uvidíme, jak se s tím praxe popasuje. Snad půjde o dobu dnů, maximálně jednotek týdnů.

Podnikatelská pohotovost jako maják pro podnikatele během pandemie Koronaviru

P-PINK spouští tzv. Podnikatelskou pohotovost.

 

P-PINK je tu pro Vás i v současné době, kdy se každého dotýká problém s názvem koronavirus. Nenecháme Vás v tom. Otevřeli jsme pro vás podnikatelskou pohotovost s cílem podat Vám v těchto náročných časech pomocnou ruku. Napište nám, s čím bychom Vám nyní ve Vašem podnikání mohli pomoci a my Vás propojíme se zkušeným odborníkem v dané oblasti, který Vás nasměruje k řešení.

Služba je pro podnikatele z Pardubického kraje bezplatná.

Více informací na webu: https://www.p-pink.cz/koronavirus-podnikatelska-pohotovost/

Aktuální informace k provozu P-PINK

Vzhledem k momentálnímu šíření nákazy koronaviru a s tím souvisejícím nouzovým stavem nařízeným vládou České republiky ze dne 12. 3. 2020 jsme se rozhodli přijmout bezpečnostní opatření v P-PINK, abychom minimalizovali riziko nákazy koronavirem.

V P-PINK bude od pondělí 16. 3. 2020 zahájen omezený režim, kdy zaměstnanci inkubátoru budou vykonávat svou práci formou home office.

Zároveň jsou od pondělí 16. 3. 2020 zrušeny všechny rezervace místností a školení jsou prozatím přesunuta na blíže nespecifikované termíny.

Tento omezený režim bude trvat až do odvolání ze strany P-PINK.

 

V případě potřeby se prosím obraťte na zaměstnance inkubátoru:

Petra Srdínková, petra.srdinkova@p-pink.cz, 775 540 185

Robin Langer, robin.langer@p-pink.cz, 773 072 728

Ondřej Dobeš, ondrej.dobes@p-pink.cz, 608 987 786

 

 

 

 

 

T-MOBILE ROZJEZDY 2020

10. ročník Rozjezdů právě startuje

Nosíte v hlavě nápad na podnikání, nebo už na vlastní triko podnikáte? Nebo znáte někoho takového ve svém okolí? Přihlaste svůj podnikatelský projekt do T-Mobile Rozjezdů! Vyhrát můžete jak v regionálním, tak i v celostátním kole soutěže. Pro všechny finalisty jsou připraveny ceny v celkové výši přes 3,25 milionu korun. Nově udělujeme i cenu za nejlepší technologické řešení a odpovědné podnikání.

Pro koho je soutěž přesně určena? Pro všechny, kteří:

  • mají v hlavě nápad a plán, jak na něm postavit podnikání
  • podnikají s přihlašovaným předmětem podnikání méně než rok nebo své podnikání rozjedou do šesti měsíců od vyhodnocení soutěže. Nevadí tedy, jestli jste v minulosti s jiným produktem nebo službou již podnikali a že máte IČO déle než rok.

A jaké výhry čekají na vítěze?

  • Až 42 výherců si rozdělí odměny v hodnotě přes 3,25 milionu korun
  • Celostátní vítěz může vyhrát ceny za více než 1,1 milionu korun
  • Kromě finanční injekce pro vaše podnikání výhra zahrnuje i konzultace zdarma od odborníků na reklamu, on-line marketing, komunikaci, daně, účetnictví, ale i rady právníků a investorů. Dále pak i věcné ceny od partnerů soutěže: AZ legal, CEG, ČMA, Expertia, Samsung a Seznam.

 

Přihlásit své projekty můžete do 24. února. Více o soutěži, bezplatných seminářích i on-line přihlášku najdete na www.rozjezdy.cz.

Těšíme se na skvělé projekty a držíme všem palce, aby uspěli!

 

Porota a výhry

V porotách zasednou odborníci, ale také úspěšní podnikatelé a investoři, jako jsou například Margareta Křížová nebo Martin Korman. Porotci hledají nejen neotřelé nápady, zajímají se i o realizaci podnikatelského záměru. Na celostátního vítěze čekají ceny v celkové hodnotě zhruba 1,1 milionu Kč. Kromě finančního daru od T-Mobile ve výši 150 tisíc Kč je to reklamní a PR kampaň v souhrnné hodnotě 315 tisíc Kč, podnikatelské, právní i účetní poradenství a věcné ceny od partnerů programu.

I letos bude Česká manažerská asociace vybírat držitele Zvláštní ceny pro mladé talenty. Asociace vybere ze všech regionálních vítězů tři nejlepší uchazeče ve věku do 40 let, kteří dostanou možnost zúčastnit se mentoringového programu XY – Transfer, a načerpat tak zkušenosti od starších kolegů

Předchozí ročníky T-Mobile Rozjezdů

T-Mobile Rozjezdy v roce 2019 vyhrála trojice Pavel Hrstka, Martin Burkoň a René Němeček z Chrudimi, kteří stojí za tričky CityZen, světově unikátní technologií ošetření vlákna zbavující oblečení „koláčů“ potu v podpaží. Cenu veřejnosti si připsali manželé Holánkovi z Prahy, kteří provozují dortové studio DELU CAKE.

T-Mobile Rozjezdy během devíti ročníků uspořádaly 101 seminářů pro začínající podnikatele, zúčastnilo se jich 6150 lidí. Poroty vyhodnotily 4079 přihlášek a mezi 462 vítězů rozdělily 42,5 miliónu korun.

O SOUTĚŽI

T-Mobile Rozjezdy jsou dlouhodobým programem na podporu začínajících podnikatelů. Nabízejí bezplatné regionální semináře v oblastech týkajících se začátku podnikání, druhou částí projektu je soutěž o nejlepší podnikatelský nápad a plán. Od 27. ledna do 24. února se mohou ti, kteří ještě nepodnikají, nebo jsou k podnikání s daným nápadem registrováni kratší dobu než 12 měsíců, přihlásit do soutěže na www.rozjezdy.cz. V každém kraji budou vybráni tři vítězové, kteří získají finanční odměnu, podporu expertů na různé aspekty podnikání, balíčky služeb a věcné ceny. O celostátním vítězi rozhoduje porota. Cena za nejlepší technologické řešení a Cena za odpovědné podnikání jsou novinkami letošního ročníku. Kromě toho může veřejnost rozhodnout o vítězi Ceny veřejnosti prostřednictvím on-line hlasování. Česká manažerská asociace uděluje Zvláštní cenu pro mladé talenty. Bezplatné regionální semináře otevřené široké veřejnosti se konají v březnu a dubnu v pěti městech: Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a Praze.

Regionálním partnerem projektu je P-PINK, který nabízí soutěžícím možnost konzultace a poradenství s vyplněním přihlášky do letošního ročníku T-Mobile Rozjezdy.

 

Jediná žena v čele parlamentní politické strany v Pardubickém podnikatelském inkubátoru.

V Pardubicích, 21. 1. 2020 – Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) přivítal dne 20. 1. nově zvolenou předsedkyni TOP 09 a poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markétu Pekarovou Adamovou. Cílem její návštěvy bylo seznámit se s veřejnou službou, která je za podpory města a kraje poskytována na Pardubicku začínajícím i zavedeným podnikatelům.

Návštěvu podnikatelského inkubátoru v Pardubicích zařadila Markéta Pekarová Adamová do programu své cesty po Pardubickém kraji. Ze zajímavé a podnětné diskuze se zástupci inkubátoru vyplynulo, že si je paní předsedkyně vědoma důležitosti podpory lokálního podnikání a jeho přínosu pro místní i celostátní ekonomiku. Vyslechla si specifika místního podnikatelského prostředí a zajímala se o spektrum zájemců o podporu podnikání. Nejedná se pouze o založené firmy, ale i jednotlivce, kteří o podnikání teprve uvažují. Nejčastěji jde o studenty středních a vysokých škol, ale i zájemce z řad lidí středního věku, kteří chtějí změnit směr svého profesního života se zaměstnaneckého poměru do podnikatelské sféry. Pro všechny je zde P-PINK, který je připraven pomoci, a to formou poskytování zázemí i poradenských služeb. Prosazujeme také spolupráci dalších organizací podobného typu na místní i národní úrovni, tak aby byla zajištěna co nejkvalitnější a nejefektivnější podpora podnikání.

Paní předsedkyně si v rámci své návštěvy rovněž prohlédla zázemí inkubátoru, které zahrnuje dvě sdílené kanceláře, jednací a konferenční místnost a zázemí pro zasídlené firmy i zaměstnance inkubátoru. „V současné době probíhají přípravné práce na rekonstrukci budovy na 17. listopadu v majetku města, kde vznikne nové sídlo inkubátoru s větším a komplexnějším zázemím pro nové firmy a jejich projekty“ uvedl Jan Procházka, člen Správní rady P-PINK. Nezbývá než doufat, že v novém sídle opět přivítáme nejen paní Pekarovou Adamovou, ale i další příjemné návštěvy.

Kontakt:

Petra Srdínková, e-mail: petra.srdinkova@p-pink.cz, tel: + 420 775 540 185

www.p-pink.czfb: ppink

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2020

Přejeme všem klientům, mentorům a partnerům P-PINK klidné prožití Vánočních svátků v kruhu svých nejmilejších a upřímně doufáme, že nám zachovají svou přízeň také ve dvacátých letech 21. století😍😍

Jak se po studiu na UPCE uplatnit v podnikání

Pardubice, 26.11.2019 – Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) ve spolupráci s Fakultou ekonomicko-správní (FES) Univerzity Pardubice (UPCE) zorganizoval moderovanou diskuzi s absolventy UPCE, kteří v současné době podnikají. Akce proběhla 20.11.2019 v rámci Týdne teorie a praxe, v prostorách UPCE. Moderované diskuze se zúčastnilo přes 80 studentů. Role moderátora se ujal Jiří Janků, který vystudoval Regionální rozvoj a politiku na FES a v současné době působí mj. jako mentor P-PINK. V této roli radí začínajícím podnikatelům.

 

Za Fakultu ekonomicko správní zahájil akci doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Následně moderátor Jiří Janků představil účastníky a zahájil diskuzi. V rámci diskuze byla probíraná témata jako např. první impuls k zahájení podnikání, jejich podnikatelské příběhy, studium na UPCE, co by se mělo nebo bylo vhodné změnit ve výuce, nebo třeba jaké hodnoty jednotliví účastníci zastávají a jak se vyrovnávají s náročností podnikání a s pocitem vyhoření.

 

Mezi zúčastněnými absolventy vystoupil Jan Hovad, autor projektů prectime.cz a bettermind.cz. Kateřina Langrová, která založila a úspěšně vede cestovní agenturu Dofča.cz. Martin Semerád, spolumajitel a výkonný ředitel digitální agentury eBRÁNA. Lukáš Zeman majitel grafického studia E-SMILE, tiskárny ARA, ateliéru Foto s úsměvem a nakladatelství Knihy s úsměvem.

 

Diskutovalo se také o tom, zda je podnikání svobodou či nikoliv. “Podnikání není svoboda. Naopak, když podnikáte, tak máte zodpovědnost za všechny své zaměstnance. Musíte platit složenky, je to jiné než když máte třeba hypotéku.” řekl Martin Semerád, který zaměstnává okolo 100 lidí. S tímto tvrzením nesouhlasila Kateřina Langrová a Lukáš Zeman, kteří v podnikání svobodu vidí a naopak vidí nesvobodu v každodenním chození do zaměstnání.

 

Moderovaná diskuze poskytla řadu cenných poznatků jak studentům, tak i přítomným akademickým pracovníkům. “Bylo by dobré, pokud by se diplomové práce dělaly ve spolupráci s firmami a jejich výstup by měl uplatnění. Pokud se práce po skončení zavře do šuplíku, tak to nemá smysl.” reagoval Jan Hovad na otázku, co by šlo zlepšit ze strany FES.

 

V poslední fázi vysvětlil Ondřej Dobeš za P-PINK, že impulsem pro realizaci moderované diskuze s podnikateli byl fakt, že studenti se dřív nebo později dostanou do fáze, kdy si budou muset zvolit, jakou cestou se vydají dál. Někteří z nich mohou zvolit cestu podnikání, která obnáší mnoho neznámých, o kterých se na akademické půdě nedozví. “Jsou to právě absolventi Univerzity Pardubice, kteří v současné době podnikají, jenž mohou odpovědět na tyto neznámé, neboť si sami touto cestou prošli.” uzavřel Ondřej Dobeš.