Coworkingové centrum a plug & work dílenský hub vznikne zřejmě v České Třebové

Česká Třebová 12.10. 2022. V hale bývalé firmy MIKA a.s. na Skalce se sešli zástupci sféry již tradičních i začínajících podnikatelů, představitelé krajské samosprávy, KHK, úřadu práce a další lidé, kteří se chtěli dovědět, co se zde chystá. Ředitel Pardubického podnikatelského inkubátoru, P-PINK, Jiří Janků představil všem vizi nového takzvaného ČT- PINK, který by měl být umístěn právě v této nyní prázdné budově a výrobní hale. 

Proč se nabízí tato možnost právě v České Třebové 

Na Skalce v areálu Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová (VDA) si donedávna pronajímala firma MIKA a.s. budovu s velkou halou. Firma zde vyráběla vlasovou kosmetiku a drogistické výrobky, technickou a dezinfekční chemii. V současnosti je budova včetně prostorné haly prázdná, firma zde již není. Vlastníkem budovy je Pardubický kraj. Co s ní? Každý problém, to může být i nevyužitý objekt, se stává příležitostí. Zde se nabízí možnost intenzivněji rozšířit služby Pardubického podnikatelského inkubátoru do další části území. Pan hejtman k tomu říká: „Budova se dá využít pro potřeby okolního území k pomoci rozvoji podnikání. Začínající podnikatelé, kteří jsou technicky a řemeslně zaměření, se často setkávají s vysokými pořizovacími náklady. Tento problém bychom chtěli v regionu vyřešit právě vznikem ČT-PINK. Ten by měl poskytnout začínajícím živnostníkům potřebnou techniku a zázemí, které tito začínající podnikatelé potřebují. 

Jaké jsou cesty k uskutečnění vize 

Pardubický kraj bude usilovat o získání dotace na modernizaci budovy, která se nachází na strategickém místě jak ve městě, tak v celém kraji. Vznik detašovaného pracoviště P-PINK v České Třebové umožní zvýšit dosah a akceschopnost celého P-PINK a bude tak možné začít systematicky pracovat  s celou komunitou podnikatelů na území Pardubického kraje a přilehlého okolí. ČT-PINK tak doplní spádovost pro oblast Kralicka, Žamberecka, Moravskotřebovska, Svitavska, Lanškrounska, Ústeckoorlicka, Poličska i Litomyšlska.  

Co vznikne 

Původně měla stavba sloužit vzdělávacím účelům a je dobře, že se k nim díky ČT-PINK alespoň částečně vrátí. Těšíme se, že regionální polytechnické centrum výrazně usnadní spolupráci středních a základních škol, podpoří začátky budoucích podnikatelů a pomůže s výukou nových technologií.“ dodává Jan Kovář, ředitel VDA.

Podle projektového záměru v momentálně nevyužitém objektu vzniknou sdílené kanceláře, dále prezentační zázemí pro pořádání odborných akcí pro více lidí. A třešničkou na dortu budou sdílené dílny pro nové projekty a firmy.  

Zázemí tak bude podněcovat nejen studenty a absolventy středních technických škol, kterých je v území několik, k rozjetí svých firem, ale také bude dávat příležitost mladým firmám mezi studenty najít své nové klíčové zaměstnance, firemní lídry nebo dokonce společníky 

Současně se již nyní ukazuje, že takový prostor by mohly již rozjeté firmy využívat jako pracovní zázemí pro své přespolní pracovníky jako například programátory z jiných krajů, kteří pracují na homeoffice, ale i pro odpilotování a rozjezd vlastních spinoffů.  

Vybavení bude korespondovat se školními obory. Využity budou bezezbytku prostory současné haly jako prototypovací a testovací dílna, kde budou k dispozici jeřáby, vahadla, montovací žlab, pozorovací komora a další nářadí vhodné pro technické projekty v jejich rozjezdu.                                                                         

Za P-PINK Hana Štěpánová, projektová manažerka 

Konzultační dny

Chcete začít podnikat, ale nevíte jak na to?
Přemýšlíte o rozjezdu vlastního podnikání nebo rozjezdu své už vzniklé firmy, ale nevíte, co všechno vlastně podnikání obnáší?
Pracujete na vlastním projektu a potřebujete poradit, jak ho posunout dál?

Pro všechny, kteří chtějí začít podnikat nebo pracují na nějakém vlastním projektu a potřebují s něčím poradit budou probíhat v prostorách PPINK pravidelné konzultační dny. Každou středu a pátek vždy od 9 – 17 hodin Vám bude k dispozici náš odborný tým, který se Vám bude věnovat. Jedinečná příležitost využít nezávazné a bezplatné konzultace k rozlousknutí vlastních rozpaků.

Rádi se s Vámi potkáme a probereme Váš projekt. Jsme schopni poradit v tématech:

 • Jak  dostat svůj produkt/službu na trh.
 • Nastavení marketingové komunikace k cílové skupině (kdo je zákazník, který u nás kupuje nebo bude teprve kupovat).
 • Prototypizace produktu a ověření životaschopnosti projektu.
 • Průzkum trhu, analýza ekonomického potenciálu podnikatelského projektu.
 • Cenotvorba a nastavení ekonomiky podnikání.
 • Interní procesy ve firmě, základní automatizace, osobní produktivita, time management atd.
 • Nastavení obchodní strategie projektu.

Vzhledem k velkému zájmu o konzultační dny, žádáme o rezervaci minimálně 2 dny před plánovaným termínem.

Rezervujte si vhodný čas pro svou konzultaci na e-mailu konzultace@p-pink.cz

Okurková sezóna se v KANCLÁRNĚ nekoná

Moravská Třebová – Historie spolupráce města Moravská Třebová s Pardubickým podnikatelským inkubátorem, P-PINK, se píše od konce léta loňského roku. Na podzim 2021 jsme zde uspořádali vzdělávací sérii s názvem Akademie začínajícího podnikání (AZP). Moravská Třebová má od podzimu téhož roku coworkingové centrum (sdílené kanceláře) jménem KANCLÁRNA. Manažer tohoto centra Augustin Mrlina je absolventem AZP. Pod jeho vedením si KANCKÁRNA postupně buduje své jméno.

Co se děje teď o prázdninách

Navštívila jsem KANCLÁRNU a zjišťovala jsem, na čem tu pracují teď v létě a jestli potřebují s něčím pomoct. Dověděla jsem se, že na základě poptávky přeskupili a přemístili vybavení interiérů. Momentálně je nejvíce požadovaná služba „schůzka podnikatele s klientem“, která probíhá na neutrální půdě. Dále frekventovaný je i požadavek na samostatné pracoviště kvůli videohovoru. Teď v době prázdnin je to vyhledávané s ohledem na to, že podnikatelé pracující z domu, potřebují „klidný prostor bez dětí“.

„Jednací místnost je využívána různými uskupeními. Chodí sem neziskovky, malé firmy, nebo jednotlivý školitel si to pronajme pro svou akci atd. Proběhl tu i počítačový kurs v rozsahu 80 hodin,“ to vše se dovídám od Augustina Mrliny.

Naše další společné plány

I v době prázdnin chceme nalákat do KANCLÁRNY středoškoláky a naučit je sem chodit. Na 9. srpna máme pro ně my z P-PINK připravený dvouhodinový workshop Objev v sobě podnikatele, aneb prázdninový minikurz pro středoškoláky. Studenti s lektorkou potrénují, jak myslí úspěšní podnikatelé a co mají společného. Získají informace, že vše začíná u maličkostí, které zásadně ovlivňují život. Zjistí, že spoustu těchto pravidel znají, ale nevyužívají je. Doví se, jak snadněji dosáhnou úspěchu, a to nejen v podnikání.

Na 22. září zajistíme z P-PINK pro KANCLÁRNU přednášku pro začínající i pro již ostřílené podnikatele s názvem Efektivní využití pracovního času. Tady si účastníci mimo jiné pojmenují své zloděje času, kterým dobrovolně umožňují, aby jej kradli.

A s příchodem podzimu pro začínající podnikatele P-PINK zopakuje úspěšnou sérii vzdělávání a konzultací Akademii začínajícího podnikání.  Tentokrát již také v prostorách KANCLÁRNY.S Místostarostkou Danielou Maixnerovou máme vyhrazené již pevné termíny a podmínky, dolaďujeme věci kolem legislativy. „Všichni se těšíme, že město se díky zopakování AZP opět posune v kvalitě i kvantitě úspěšného podnikání na území Moravskotřebovska,“ dodává místostarostka Maixnerová.

Autor: Hana Štěpánová

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) vypisuje výběrové řízení na ředitele organizace

Charakteristika vykonávaných činností:

 • Kompletní vedení a řízení organizace (NNO);
 • zastupování organizace a jednání za organizaci navenek;
 • aktivní vyhledávání začínajících podnikatelů a nových projektů, sestavení plánu jejich podpory a zajištění její realizace;
 • personální a finanční řízení organizace;
 • budování a řízení interního týmu (3-5 osob) a externích spolupracovníků;
 • zajištění outsourcovaných služeb;
 • zodpovědnost za realizaci rozvojových aktivit a nových projektů organizace;
 • příprava strategických cílů organizace;
 • zodpovědnost za řízení a rozvoj procesů v souladu ke stanoveným strategickým cílům organizace;
 • komunikace a spolupráce s významnými aktéry regionálního i národního rozvoje podnikání, klienty, obchodními partnery, jednání s bankami, státními organizacemi atd.;
 • zajištění podkladů a jednání orgánů organizace (správní rada, dozorčí rada).

 

Požadavky na uchazeče:

 • Vysokoškolské vzdělání;
 • řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič;
 • znalost AJ na komunikativní úrovni;
 • Minimálně 3 roky zkušenost s vlastním podnikáním a v něm prokázané úspěchy;
 • manažerské a obchodní dovednosti, organizační a komunikační schopnosti, prezentační dovednosti, vyjednávací schopnosti,
 • základní znalost finančního a manažerského účetnictví, ekonomiky, orientace v daňových zákonech, základní právní povědomí;
 • znalost prostředí podpory podnikání nebo regionálního rozvoje, orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a spolupráce se samosprávou výhodou.

 

Nabízíme:

 • Kompetitivní ohodnocení, fixní a variabilní složka;
 • pružná pracovní doba, notebook a mobilní telefon do vlastního užívání;
 • aktivní osobní účast na zajímavých rozvojových projektech v Pardubickém kraji.

Přihláška musí obsahovat:

 • Strukturovaný životopis v českém jazyce, kde uchazeč jasně prokáže splnění výše uvedených požadavků;
 • Motivační dopis;
 • Návrh Koncepce strategie a rozvoje Pardubického podnikatelského inkubátoru pro rok 2022/2023 včetně dlouhodobé vize veřejné podpory podnikání v Pardubickém kraji (max. 3xA4);Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Místo výkonu práce:

 • Pardubice (centrum města).

Nástup:

 • Dle dohody.

 

Přihlášky zasílejte buď elektronicky na email robin.langer@p-pink.cz nebo na adresu Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú., nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice (obálku označte textem „Neotvírat! Obsahuje osobní údaje“ a „VŘ ŘEDITEL/KA P-PINK“ nebo doručte na výše uvedenou adresu osobně, a to nejpozději do 10. 5. 2022 do 12 hodin (přihlášky doručené po tomto termínu již nebudou do výběrového řízení zařazeny).

K osobnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Koronakrize a současná ekonomická situace – shrnutí webináře

Koronakrize a současná ekonomická situace byl název webináře spolupořádaného na konci března 2021 Pardubickým podnikatelským inkubátorem a Fakultou ekonomicko–správní Univerzity Pardubice. Tématem webináře provedl účastníky doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. z Ústavu ekonomických věd. Přednáška byla určena jak odborníkům na ekonomiku a finance, tak díky poutavému a srozumitelnému způsobu prezentace i neodborníkům.

Proč přemýšlet, co bude dál? Přesně před rokem se začal odvíjet příběh naší země o nemoci a návazně na to o ekonomických důsledcích. Po roce zkušenosti můžeme příběh označit jako skok do tmy z mořského útesu. Před rokem jsme se děsili jednotkových čísel nakažených. Ekonomické dopady nás před rokem nevzrušovaly.

Docent Jan Černohorský ve více něž hodinovém webináři provedl posluchače podrobným přehledem vývoje ekonomiky a finančních trhů od jara 2020 až do dnešní doby. Porovnával dopady první a následujících vln korona krize. Nakonec hledal východiska a předpoklady, jak by se vše mohlo vyvíjet dál.

Stručný výčet údajů z webináře, které jsem považovala za zajímavé k podchycení do písemné podoby…

Loňský rok označil za největší pokles HDP v hodnotě 6,6 %, což tu ještě nikdy nebylo. Průmyslová výroba poklesla o 8,4 %, ale nemělo to přílišný vliv na nezaměstnanost. Oproti roku 2019, kdy byla nezaměstnanost na 2,8 %, se zvýšila v roce 2020 jen na 3,6 %. Mzdy rostly o 3,5 %, což bylo přibližně o míru inflace, která se pohybovala na úrovni 3,2 %.

Pan Černohorský ohodnotil i vývoj chování domácností, kde konstatoval velkou změnu ve spotřebním koši. Na koš mělo vliv uzavření restaurací, lyžařských vleků, obchodů atd. Ovšem konstatoval, že každá domácnost se chová podle svých ustálených zvyků a nelze to říct paušálně.

V množství údajů zaznamenává i pozitivní dopad na obchodní bilanci. Z ČR jsme vyvezli české zboží v množství o 175 miliard Kč více, než jsme dovezli k nám ze zahraničí. Toto číslo je překvapivě vyšší cca o 30 miliard Kč než v roce 2019.

Koruna v loňském roce v průměru mírně oslabovala. Ale zase tu byly vlny nahoru i dolů.

Automobilový průmysl tvoří 10 % naší ekonomiky. Korona krize se podepsala na automobilovém průmyslu především v dubnu 2020, kdy výroba motorových vozidel poklesla o 81,2 %.

Deficit státního rozpočtu je nejvyšší, jaký jsme tu dosud měli, a to je více než 367 miliard Kč.

Zhruba 130 miliard korun zůstalo v kapsách daňových poplatníků díky vládnímu daňovému balíčku. Předpoklad vlády, že tyto peníze půjdou zpátky do ekonomiky, se naplní jen částečně. Lidé teď nemají kde nakupovat, kupují zboží z dovozu a také více šetří.

Na jaře 2020 byly zasaženy téměř všechny sektory, letos se to týká převážně sektoru služeb a turistického ruchu. Pro ty je situace v mnoha případech až likvidační. Výrazně lépe se naopak daří prodeji přes e-shop a prodeji realit.

Docent Černohorský situaci komentuje, že je smutné, že dochází k likvidaci toho, co se 30 let budovalo. Vidí problém i v tom, že stát vyplácí peníze „až po“. Podnikatelé ale nemají na výplaty a nemohou dlouho čekat na pomoc státu. Porovnává situaci s Německem, kde stát vyplácí kompenzace „před“, a tím pádem se živnostníci nedostávají do takové finanční nouze jako u nás.

Co dál…

Zásadní pro fungování tržní ekonomiky je pohyb lidí, peněz a zboží. Pohyb lidí a zboží je však od října 2020 znatelně omezen.

Nezaměstnanost se pohybuje kolem čísla 4,5 %, což je podle pana Černohorského optimální hladina.

V naší zemi došlo k obrovským ekonomickým i finančním ztrátám. To má vliv na psychiku lidí. Dochází k absenci příjmů u živnostníků. Stát se z toho dostane, ale živnostníci ne. Pan docent vidí jako chybu zavření malých prodejen, restaurací, lanovek a vleků. Ze strany politiků to označuje jako „amatérismus komunikace“ a „aroganci moci“.

Uvádí příklad toho, že pro živnostníky v restauracích je to opravdu velmi špatné. Například „otevřené okénko“ generuje jen 10–30 % příjmů, zničí se ekonomické živobytí i životy lidí.

Jeho pohled do budoucna je víceméně optimistický.

Jako východisko vidí co nejrychlejší očkování, testování ve firmách a školách, děti by měly jít do škol a měl by se zcela uvolnit amatérský sport.

Konstatuje, že je obrovský dluh veřejných financí, budou zasaženy investice. Když se ekonomice nedaří, tak ani firmy nechtějí investovat. Svět se obrovsky změní. Je nutno peníze posunout do chytrých investic. Investovat do digitalizace, do důchodové reformy, do robotizace, do vzdělávání, do moderního průmyslu, do infrastruktury, do výzkumu a vývoje, do výstavby bytů a také do funkčních sportovních hal. Smyslem dobrých investic je nová ekonomika, založená na znalostech dat, na informacích a na sdílení.

A úplně na závěr, světlo na konci tunelu…

Docent Černohorský dodává, že je třeba nastartovat inovace, technologický pokrok, změny v organizaci práce. Ekonomika není zničená, jen pozastavená. Je na místě optimismus, pokud se poučíme.

Záznam celého webináře ke zhlédnutí: http://bit.ly/soucasna-ekonomicka-situace

Autorka článku:

Mgr. Hana Štěpánová, projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) vypisuje výběrové řízení na ředitele organizace

Náplň práce:

 • Zastupování organizace navenek
 • Příprava strategických cílů organizace
 • Zodpovědnost za řízení a rozvoj procesů v souladu ke stanoveným strategickým cílům organizace
 • Dohled nad plánováním, koordinací a kontrolou všech činností
 • Realizace rozvojových aktivit a nových projektů
 • Finanční řízení organizace
 • Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsledků zaměstnanců P-PINK
 • Udržování a rozvoj vztahů s partnery a klienty

Požadavky:

 • VŠ vzdělání výhodou
 • Znalost projektového řízení
 • Řidičský průkaz sk. B
 • Zkušenost s manažerskou pozicí
 • Praxe v oblasti podpory podnikání, regionálního rozvoje nebo podnikání
 • Znalost prostředí podpory podnikání a neziskové sféry
 • Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni
 • Flexibilita a komunikativní vystupování, rozhodnost
 • Organizační a prezentační schopnosti
 • Orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a spolupráce se samosprávou výhodou

Nabízíme:

 • Zajímavá a kreativní práce
 • Vedení mladého týmu
 • Příležitost k seberealizaci a získání nových zkušeností.
 • Zaměstnanecké benefity-stravenky/příspěvek na stravování
 • Dovolená 5 týdnů
 • Částečný pracovní úvazek

 

 • Strukturovaný profesní životopis zasílejte na: info@p-pink.cz
 • K osobnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči
 • Ukončení příjmu přihlášek do výběrového řízení: 5. 2. 2021
 • Nástup od: 1. 3. 2021

Vyrazili jsme do kraje hledat talenty na podnikání

Zámek v Žamberku, tak to je pochoutková záležitost. Čekali bychom klasiku, prohlídky, turisty… Ale tady potkáme studenty, protože zde sídlí Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Pochoutková je nejen kvůli potravinářským oborům, ale i kvůli mnoha dalším aspektům. Skvělé vedení školy, stmelený kolektiv pedagogů, příjemné mezilidské vztahy a realizovaná modernizace areálu budovy, kde pomohly krajské i evropské peníze. Tak to je zámek ve své nové podobě ve 21. století.

Po skončení školy ví, jak podnikat

Jedním z oborů, který se zde vyučuje, je i dvouletý maturitní obor s názvem Podnikání. Studují jej absolventi jakéhokoli oboru, kteří mají ukončeno střední vzdělávání. Je to obor pro talentované žáky, kteří po získání výučního listu zjistí, že se jim ve studiu daří a chtějí dále získat i maturitu.

Podnikatelský inkubátor chce podchytit nadané žáky nejen v Žamberku, ale i v ostatních školách

Projekt Pardubického podnikatelského inkubátoru OBJEV V SOBĚ PODNIKATELE máme připravený pro středoškoláky všech škol v Pardubickém kraji. Pro žambereckou školu a obor podnikání je skutečně jako šitý na míru. Žáci oboru Podnikání vypracovávají k maturitě podnikatelský záměr. Po naší návštěvě mohu konstatovat, že tito mladí lidé mají už jasno o své budoucnosti. V diskusi se u studentů kladně projevily již získané zkušenosti z předcházejícího tříletého studia. Práce ve dvouhodinovém programu s nimi byla akční a jejich nápady neotřelé.

Obor Podnikání ve škole letos končí

Ředitelka školy paní Zuzana Pecháčková lituje, že obor Podnikání u nich na škole končí: „Naše škola již nemá pro tento obor akreditaci na další roky. Rádi bychom s tímto oborem pokračovali, vidím jako smysluplné, že žáci se vyučí a poté si své vzdělání rozšíří právě o podnikání ve dvouletém maturitním studiu. Pro narůstající zájem žáků o vyšší vzdělání budeme usilovat o získání akreditace k výuce tohoto maturitního oboru.“

Naše návštěva školy byla trefa do černého

V této škole se vše točí jako dobře namazané soukolí, spolupracují s řadou firem zvučných jmen. Žáci jsou zapojeni do praxe přímo ve firmách např. Bühler CZ s.r.o. Žamberk, Vista wellness hotel Dolní Morava, Konzum obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, Hotel Studánka Rychnov nad Kněžnou, Hotel Bravo Česká Třebová, Pekařství a cukrářství Sázava, Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí a další. Zde mohou žáci v době studia získat i stipendium, které není podmíněno pozdějším nástupem do firmy. Budoucí instalatéři, obráběči kovů, truhláři, kuchaři, číšníci, servírky, cukráři a prodavači získávají díky fungující praxi dobré základy pro svůj profesní život. Všechny vyjmenované obory jsou jako stvořené pro podnikání. Možná i Pardubický podnikatelský inkubátor přispěje k nasměrování některých žáků na jejich profesní dráhu. P-PINK je tu i pro vás pro všechny jakéhokoli věku, kteří chcete podnikat, či podnikáte a potřebujete pomoc. Sledujte naše stránky p-pink.cz a na FB P-PINK

Autor: Mgr. Hana Štěpánová, projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje

 

Město Pardubice je městem pro byznys díky P-PINKu

Pardubice získaly titul Město pro byznys. Děkují za to mimo jiné podnikatelskému inkubátoru. Narozeniny s číslovkou 3 Pardubického podnikatelského inkubátoru, z.ú,. P-PINK se kvapem blíží. Narození je důležité, ale bez početí není ani narození. Takové početí dá někdy práci a vyžaduje úsilí. Možná se vám ústa pohnula v potutelném úsměvu. Jasně, ale není početí jako „početí“.

 

Nešlo to tak rychle

S podzimem v roce 2017 na jednání Zastupitelstva Města Pardubice padlo rozhodnutí o tom, že se město přidá k Pardubickému kraji a budou finančně podporovat Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. Město Pardubice a Pardubický kraj se tak po opakovaných jednáních shodly zcela správně investovat do malého „podniku“ a teprve když bude fungovat, tak jej rozšiřovat. Oba subjekty byly s tímto řešením v souladu.

 

Vyhledávání talentů je nastartováno

Hlavním cílem je podporovat převážně začínající podnikatele a také ty existující, pokud požádají o pomoc. Smělá vize do budoucna je, že díky P-PINKu budou na území Pardubického kraje podchyceni skvělí a šikovní lidé všeho věku, a hlavně v tomto parádním kraji zůstanou bydlet. A úplně nejsmělejší myšlenka je, že to budou až tak kvalitní podnikatelé, kteří přinesou v budoucnu slávu, a ještě větší popularitu městu a celému kraji.

 

První úspěchy jsou na světě

Podnikatelský inkubátor již nyní přináší ovoce. I jeho existence byla důvodem, proč Pardubice letos získaly titul Město pro byznys, a to nejen v krajském, ale také celorepublikovém měřítku. Pan primátor Martin Charvát P-PINK v této souvislosti zmiňuje. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/obce-volicum/Pardubice-si-i-letos-udrzely-titul-Mesto-pro-byznys-645408

 

P-PINK zaštiťují silní partneři

Podnikatelskému inkubátoru nesmírně sluší tyto dva silné subjekty v roli podporujících rodičů. Rozhodli se investovat do podnikatelského prostředí. Už nyní se jasně ukazuje, že se jednalo o prozíravé a smysluplné rozhodnutí. Dítě P-PINK bylo počato touto dobou před třemi lety a přináší radost. Sledujte naše stránky p-pink.cz a na FB P-PINK

Mr. Hana Štěpánová, projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje

Být či nebýt podnikatelem ?

„Co budu dělat po skončení školy?“, to je otázka, která vrtá v hlavě nejednomu studentovi střední školy. Ti, co budou pokračovat na vysoké škole, mají zdánlivě klid. Někteří akční jedinci obou skupin by chtěli začít podnikat. Vyhledávání těchto odvážlivců je jedním z úkolů  firmy Pardubický podnikatelský inkubátor, z.ú. P-PINK.

 

Setkávání se studenty středních škol máme v P-PINKu naplánována

Projekt OBJEV V SOBĚ PODNIKATELE máme pro středoškoláky už připravený. Je určen pro žáky 3. a 4. ročníků. Cílem motivačního a startovacího programu je, aby někteří studenti po ukončení školy zahájili podnikání a nesměřovali jen do zaměstnaneckého poměru. Všichni oslovení ředitelé a ředitelky středních škol v celém území Pardubického kraje se k projektu staví vstřícně.

Ředitelka Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk PhDr. Zuzana Pacháčková je jednou z progresívních ředitelek a nabídku spolupráce přijala a chce první kolo absolvovat ještě v prosinci 2020: „Naše škola tuto nabídnutou spolupráci s P-PINKem velmi vítá. Pro naše studenty je jako šitá na míru. Úkolem žáků maturitních oborů u nás je i vypracování  podnikatelského záměru. Právě absolvování projektu Objev v sobě podnikatele vidím jako inspiraci před zahájením jejich úkolu.“

Pro školy je projekt hrazen dvěma partnery

Tyto aktivity jsou hrazeny Pardubickým krajem a Městem Pardubice. Oba partneři směřují k stejnému cíli, aby kraj i město vzkvétaly i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí a budoucích příležitostí pracovních míst u nově vzniklých podnikatelských subjektů. Je třeba myslet na to, že současná generace podnikatelů, která vznikla krátce po revoluci 1989, musí být průběžně doplňována dalšími odvážlivci.

Vyzkoušení je zatím bezbolestné 

Vidím jako skvělé řešení začít právě u středoškoláků a vysokoškoláků a nasměrovat je. Někteří středoškoláci zjistí, že už i na vysoké škole dokáží nastartovat svoji firmu, kterou poté budou zdokonalovat a rozvíjet. P-PINK může pomoci i naopak. Zájemci o podnikání mohou začít s dopomocí P-PINKu a nedaří se jim. Za minimálních a bezbolestných následků zjistí, že podnikání pro ně není to pravé. V budoucnu si tak ušetří finanční ztrátu.

Najdeme a udržíme v kraji talenty

Právě projekt „Objev v sobě podnikatele“ může být prvním semínkem, které se potká s úrodnou půdou a do budoucna přinese prospěch našemu kraji v podobě úspěšného podnikatele, který nabídne práci dalším lidem. Přínosem poté bude i to, že tito úspěšní podnikatelé zůstanou bydlet a podnikat na území našeho Pardubického kraje, pokud se tu uchytili již v raném mládí. A zároveň i oni budou spokojeni, že si z velké části mohou směřovat život podle svých plánů.

 

Autor:  Hana Štěpánová, projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje

Koronakrize nezastavila představení inovativních projektů v Pardubicích

V Pardubicích, 27. 7. V minulém týdnu se v Pardubicích sešly nové podnikatelské projekty a záměry, které měly za cíl přesvědčit porotu o inovativnosti a jedinečnosti svého řešení. Kromě toho také měly příležitost zjistit, jak projekt prezentovat a jak zvýšit svou úspěšnost na trhu. Finále soutěže proběhlo v náhradním termínu po rozvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru.

Cílem soutěže s názvem PARÁDNÍ NÁPAD, který odkazuje na nově budovanou značku „Parádní kraj“, bylo vyhledat nové podnikatelské projekty a poskytnout jim příležitost zkonzultovat svá řešení a získat nové zkušenosti a případné obchodní partnery a investory. Vyhlášení proběhlo za přítomnosti náměstka primátora Jana Mazucha a zastupitele města Pardubic a Pardubického kraje Jana Procházky. Odbornou porotu tvořili Lenka Čílová (ředitelka soutěže, PowerHUB), Richard Červenka (Pardubický podnikatelský inkubátor) a Jan Vyskočil (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy).

„Jsem velmi potěšena, že se nám podařilo soutěž dokončit. Hledání PARÁDNÍHO NÁPADU bylo vyhlášeno již v listopadu 2019 a před závěrečným Bootcampem přišla koronakrize. Počkat s pokračováním soutěže a oddálit vyhlášení bylo dobré rozhodnutí. I když část soutěže probíhala online, nic se nevyrovná fyzickému setkání a mít možnost nahlédnout více pod pokličku projektům. Cílem soutěže PARÁDNÍ NÁPAD bylo aktivně vyhledat, podpořit a proškolit mladé inovátory. K mému překvapení jsme se sešli s velmi zajímavými lidmi a našli více zajímavých nápadů, než mohlo být oceněno“, uvedla Lenka Čílová

Vítězem v kategorii „Nejlepší Projekt“ se stal Juraj Atlas, spoluzakladatel firmy Liftago, s projektem Milues. Jeho cílem je motivovat obyvatele měst, aby nechávali svá auta doma a k dojíždění využívali kombinaci veřejné hromadné dopravy a taxi služby. Výsledkem pro uživatele je ušetření nákladů díky měsíční předplacené službě, z které budou zároveň profitovat i dopravci.

kategorii „Nejlepší inovace“ uspěl Tomáš Vlach s mobiliářem Levitee. Jedná se o inteligentní lavičku, která slouží všem ke krátkodobému posezení při cyklostezkách, parcích a na turistických zastaveních. Uživatelům s mobilními zařízeními nabízí variabilní funkcionality, nezávisle na napojení na energie. Umožňuje prezentovat zajímavosti ze svého okolí (např. nejbližší památky) a je zhotovena z trvanlivých materiálů se snadnou údržbou a velmi nízkou cenou.

Dále byla udělena „Cena Pardubického Podnikatelského Inkubátoru“, kterou získala Lucie Částková se společenskou hrou Olá. Smyslem hry je bourat mezilidské bariéry spojením dvou světů – světa nevidomých lidí a světa lidí bez postižení. Olá pomůže lépe pochopit nevidomé, vcítit se do jejich pocitů, podporuje tak empatii každého hráče. Hraje-li člověk s osobou s postižením, prožijí společný zážitek a vytváří se mezi nimi jedinečné spojení.

V neposlední řadě byly také oceněny studentky Střední školy potravinářství a služeb Pardubice Viktorie Švarcrová a Jana Kučerová, které si odnesly titul „Nejlepší studentský projekt Pardubického kraje“. Jejich nápadem je ušetřit lidem cestu do obchodu umístěním automatů s žárovkami a svítícími předměty po sídlištích a obcích s non-stop dostupností. Zároveň nabízí řešení, kam se starými svítícími předměty díky umístění recyklačních kontejnerů vedle těchto automatů.

Soutěž podnikatelských záměrů PARÁDNÍ NÁPAD zorganizovala společnost PowerHUB www.powerhub.cz a Pardubický podnikatelský inkubátor (PINK) www.p-pink.cz, ve spolupráci s ostatními regionálními partnery (Krajská hospodářská komora, město Pardubice a Pardubický kraj, Univerzita Pardubice) a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Soutěžící si odnesli ceny v hodnotě více než 300.000 Kč a nejlepší projekt také možnost představit se v Tel Aviv na veletrhu startupů.

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) podporuje zejména začínající podnikatele v jejich rozvoji formou poskytování zázemí (sdílené kanceláře, virtuální sídlo, zasedací místnosti), speciálními programy pro podnikatele (mentoring) a veřejnými vzdělávacími a networkingovými akcemi.

PowerHUB je společnost zaměřující se na transfer technologií zejména v oblastech ICT, Energetiky a Městské mobility. Je partnerem Evropského Institutu Inovací a Technologií – EIT Urban Mobility a více jak 10 let vyhledává a podporuje zajímavé startupy.

Zastupitel města Pardubic a Pardubického kraje Jan Procházka (uprostřed v saku) a zastupitel města Pardubic Jan Mazuch.

 

Finále soutěže Parádní nápad 2020

 

Soutěžící Lucie Částková (vpravo) se svým projektem Olá.

 

Richard Červenka, ředitel P-PINK

 

Porotci (zleva): Jan Vyskočil, Lenka Čílová, Richard Červenka a moderátor akce Vít Baloušek