Studenti a podnikatel z očí do očí

Studenti středních škol si povětšinou podnikatele představují jako formálně oblečeného muže nejčastěji v obleku. Tuto odpověď dostávám často jako první reakci na dotaz: „Jak si představujete podnikatele, jak ho poznáte?“ Se studenty se setkáváme při dvouhodinovém workshopu Objev v sobě podnikatele. Při hlubší analýze už dojdeme k závěru, že podnikatele na první pohled nepoznají.

Proč brát do školy „živého“ podnikatele

Na pracovní seminář „Objev v sobě podnikatele“ plynule navazuje projekt s názvem „Podnikání stojí za to, aneb jak jsme to dokázali“. Do školy pozveme podnikatele a představíme jeho příběh. Pro žáky je to nesmírně podnětné, když se dovědí o tom, že je to člověk z masa a kostí, který byl také studentem a zažil různé peripetie, než se dostal tam, kde je nyní. Do škol OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň a do Střední školy podnikání Vysoké Mýto, s. r. o. přijal pozvání na konci roku 2021 Petr Havlíček z firmy Havlíček truhlářství s.r.o z Vítějevse. Nyní je již 34 let majitelem úspěšné a zavedené rodinné firmy, kde pracují dva synové, snacha, a dalších cca 20 zaměstnanců.

Jak začínal

Studenti se dověděli, že Petr H. podniká po celý život. Ještě před revolucí objevil první příležitost, kdy s manželkou zrekonstruovali vlastníma rukama starou turbínu na řece Svratce a začali vydělávat první peníze z prodané elektřiny. Studenti škol poslouchali takříkajíc s otevřenou pusou příběh, jak s manželkou jezdili i na plesy starým nákladním autem. Zní to neuvěřitelně, když studentům vysvětloval, že potřeby pro podnikání musel upřednostnit proti vnějšímu efektu krásného osobního auta. Dál se studenti dověděli, že jako truhlář a zároveň i zvukař prorazil na trh s kvalitníma bubenickýma paličkami, také prodával obilí a obhospodařoval farmu nutrií. Zdánlivě nesourodé věci. Studenti získávají povědomí o tom, že příležitost kolem sebe je potřeba vidět a uchopit ji tak, aby přinášela zisk.

Co živí firmu nyní

Dnes je Petr již v důchodovém věku, ale nesedí se založenýma rukama. Je zároveň letitým starostou obce Vítějeves. Firma funguje už především pod vedením synů. Jeho aktivity se zaměřují hlavně na vývoj a design nových výrobků. Jejich výroba schodišť a masívního rustikálního nábytku dávno překročila hranice naší země. S nádhernými atypickými schodišti, a rustikálním nábytkem se těší zákazníci z Anglie, a mnoha dalších zemí EU. Studenti středních škol vyslechli příběh a snad si lépe představí, že podnikání může být cesta i pro ně. Petr Havlíček své návštěvy ve školách hodnotí jako motivační impulz pro příští generaci budoucích podnikatelů, kterou naše země tolik potřebuje.

Studenti středních škol v sobě objevují talent pro podnikání

My z Pardubického podnikatelského inkubátoru P-PINK pomáháme startovat podnikání v celém kraji. Naší cílovou skupinou jsou rovněž studenti ze středních škol, kde podněcujeme podnikavost a při tom vyhledáváme talentované jedince s nápadem. Jezdíme do středních škol s workshopem „Objev v sobě podnikatele!“ Studenti se dovědí, jaký je rozdíl mezi „být zaměstnancem“ a stát se živnostníkem. Hledají pro a proti těchto alternativ, zamýšlejí se s námi i nad dalšími věcmi a okolnostmi kolem podnikání. Poté na základě získaných informací mají za úkol vymyslet svůj podnikatelský nápad. A ten je možné zapomenou, a nebo jej s naší pomocí začít rozvíjet.

Proč začínat i u studentů

Mladí lidé jsou kreativní a mají často neotřelé nápady, které v podnikání uplatní. Měli by už odmlada vědět, že podnikání je další možnost oproti „dát se zaměstnat“. V letošním roce jsme náš pracovní seminář „Objev v sobě podnikatele! aplikovali do čtrnácti středních škol v Pardubickém kraji. Studenty to zajímá. Náš přístup k tématu je trochu jiný, než jsou zvyklí v běžných vyučovacích hodinách. S radostí jsme zjistili, že v některých školách, které jsme navštívili, se podnikání už věnují i prakticky. Příkladem může být Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová, kde funguje několik skutečných studentských firem. Na některých dalších školách se učí podnikat ve fiktivních firmách. Velké poděkování za to patří všem učitelům, kteří vidí za zdi svých škol.

První vlaštovky z workshopů

Nyní v prosinci k nám do sídla P-PINK v Pardubicích zavítalo pět studentů se třemi podnikatelskými nápady. Přijeli s učitelem Jiřím Kašparem ze Střední školy obchodní a služeb z Poličky. Tito žáci jsou absolventi našeho pracovního semináře. Došli k závěru, že nápady, které vymysleli při semináři by opravdu stály za důkladnější promyšlení a pak se do toho pustit naostro.

Jak to proběhlo u nás v P-PINK

S naším projektovým manažerem absolvovali úvodní konzultaci. Ten si nechal podrobně vysvětlit jejich záměry. Naplánovali další kroky, které mají studenti udělat, proběhla informace, na co si dát pozor a dostali úkoly. V první řadě validovat, zjišťovat okruh zákazníků, ptát se kolem sebe, případně zkoušet vyrábět a nabízet. Při následující schůzce připraví další cestu směrem k podnikání.

Co se z toho vyloupne?

To nám ukáže čas. Velkou měrou to bude záležet na samotných aktérech, na jejich vůli, na jejich pracovitosti, na dobrém nápadu, zda si jej trh žádá, záleží i na spolupráci s námi, ale trochu i na štěstí. Tak ať se jim daří a těšíme se na další „vlaštovky“ ze středních škol, a nejen z nich.

Pomůžeme sociálním podnikům navazovat kontakty, aneb síťování v P-PINK

V Pardubickém podnikatelském inkubátoru pomáháme začínajícím podnikatelům. A nabízíme spolupráci i těm nejzkušenějším firmám. Víte, co se skrývá pod slovem SÍŤOVÁNÍ? Je to opravdu od slova síť. Síť pavouk splétá tak, že spojuje vlákna. A právě to slovo SPOJUJE je nejdůležitější. Každá síť má spoustu míst potkání se, spoustu uzlíků, spoustu průniků.

Proč síťovat? Někdo to potřebuje?

Obrátila se na nás Lenka Martínková Španihelová z pardubické sociální firmy Výměník. Hledají neutrální prostor a technickou pomoc s pravidelným neformálním setkáváním s dalšími zástupci sociálních podniků, ale i se zástupci jiných než sociálních podnikajících subjektů. Naše prostory a naše pracovní zaměření je k tomuto ideální. Zjišťovala jsem podrobnosti, co je posláním Výměníku a proč potřebují naši pomoc. Lenka M. Španihelová mi odpověděla takto: „Cílem Výměníku je pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti. Na trhu jsme již 20 let. Hledáme někoho, kdo pro nás bude organizovat schůzky, na kterých navážeme další pracovní vztahy.“

Jak by to mělo probíhat?

Domluvily jsme se, že setkání by mohla být jedenkrát za jeden až dva měsíce formou „snídaní“ v prostorách P-PINK v Domě Techniky. Tam bychom my z P-PINK přizvali vždy určitý okruh lidí, zástupců firem z Pardubického kraje. Snídaně je spíš záminkou k tomu, aby si pracovně, a přitom neformálně popovídali o důležitých věcech. Lépe se poznali a navázali spolupráci.

Co je cílem?

Cílem je vzájemné seznámení se zástupců firem, které by se možná jinde nepotkaly. Pro sociální podnik Výměník je to také příležitost, kde vysvětlovat „běžným“ lidem, že jejich klienti jsou naprosto vhodní kandidáti pro zaměstnání, pokud jim firma dokáže trochu slevit. Tou slevou se myslí například zkrácená pracovní doba. Dále spolek Výměník chce najít další zákazníky, kterým by poskytovala své služby, například praní prádla v chráněných dílnách. Úkolem P-PINK je svolat vhodné firmy, připravit pro ně zázemí a akci moderovat.

Co říct na závěr?

Zlomená noha je společensky přijatelná. Ovšem na duševní nemoc pohlížíme v naší společnosti často s despektem. V P-PINK chceme nastartovat spoluprací s Výměníkem Pardubice cestu poznávání a hledání podpory a dalších možností práce pro handicapované. Pomoci se zjištěním, že všechno je trochu jinak…

P-PINK a MAS plánují společně, chtějí podpořit podnikání

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) nabídl konkrétní spolupráci všem 13 Místním akčním skupinám (MAS), které na území Pardubického kraje působí. Představili jsme jim projekt Akademie začínajícího podnikání (AZP), který je pro jednotlivé MAS jako šitý na míru. Místní akční skupina je společenství složené z neziskových organizací, z podnikatelů, z obcí apod. Zájmem P-PINK a MAS je rozvoj vymezeného území.

Když dva spolupracují, tak to bývá ku prospěchu…

V pátek se v Sezemicích konalo jednání Pléna Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Jedním z bodů bylo i představení pilotního projektu Akademie začínajícího podnikání, které v říjnu startuje v Moravské Třebové. Pardubický podnikatelský inkubátor má projekt AZP vyzkoušený v online prostředí, naživo na Univerzitě Pardubice a teď jej bude aplikovat i do území Pardubického kraje.

V celém kraji žijí lidé s dobrými podnikatelskými nápady.

V Třebové začneme a plánujeme pokračovat na dalších místech ve spolupráci s jednotlivými MAS v území Pardubického kraje. Pomoc s rozjezdem pro začínající podnikatele by se tak dostala do všech částí kraje a pro všechny obyvatele i z těch nejmenších obcí.

Co na to říká jedna z ředitelek MAS…

Ing. Michaela Kovářová, předsedkyně Krajského sdružení MAS Pardubického kraje a ředitelka MAS Holicko, o.p.s. se vyjadřuje takto:

„Místní akční skupiny v Pardubickém kraji byly založeny za účelem rozvoje svého regionu, kde působí. Jejich předností je, že veškeré nápady na aktivity vychází od spodu, od obyvatel, kteří zde žijí. Navíc propojují různé pohledy na danou problematiku, a to díky spolupráci obcí, podnikatelů a neziskových organizací. Jednou z příležitostí, jak pomoci obyvatelům svého regionu, je i Akademie začínajícího podnikání. Ta umožní podpořit lokální ekonomiku, ale i zvýšit zaměstnanost v daném regionu. Na venkově totiž žijí šikovní lidé, kteří umí vyrobit kde co, ale dělají to vlastně jen tak pro zábavu. AZP je může motivovat. Z koníčku se stane profese, která uživí nejen začínajícího podnikatele, ale časem díky němu vzniknou v regionu i nová pracovní místa.“

Pomůžeme nastartovat podnikání…

Zda to dokáží, tak na to si budou moct brzy odpovědět první absolventi Akademie začínajícího podnikání (AZP) v Moravské Třebové. Třebová před pěti, šesti lety patřila k oblastem s vysokou nezaměstnaností, od té doby se mnoho změnilo. Vedení města je ovšem progresívní a nyní už i preventivně chce podpořit budoucí podnikatele, jak ve městě, tak v okolí.  Na jaře 2021 jsme se domluvili na spolupráci.

Proč právě my?

Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., P-PINK má projekt AZP vyzkoušený v online prostředí a naživo na Univerzitě Pardubice. Nyní 14. října startuje náš pilotní projekt AZP v území Pardubického kraje a první je město Moravská Třebová. I zde žijí lidé, kteří mají dobré nápady, začínají při zaměstnání a chtěli by začít podnikat doopravdy. Pomůžeme jim.

Jak se to schumelilo?

Slovo dalo slovo a vedení města nám oznámilo, že připravují nové coworkingové centrum. Sdílené kanceláře vzniknou v součinnosti s mateřským centrem Krůček díky dotaci za vítězství v soutěži Obec přátelská rodině. Aby kanceláře nezely prázdnotou, rozhodlo město pozvat nás z P-PINK s projektem Akademie začínajícího podnikání.

Co to bude konkrétně?

Akademie začínajícího podnikání se bude skládat z celkem 10 setkání, z toho 5 setkání prezenčně. Tematicky zaměřené přednášky v rozsahu cca 3 hodiny přímo v Třebové a 5 online osobních konzultací v rozsahu půl hodiny na každého člověka. Účastníci akademie, kteří absolvují minimálně 3 prezenční a 2 online setkání, obdrží voucher v hodnotě 1 500 Kč na navazující služby podnikatelského inkubátoru P-PINK. Město i my očekáváme, že se někteří absolventi AZP „uchytí“ v praxi. Pomůžeme jim.

Autor: Mgr. Hana Štěpánová, projektová manažerka, P-PINK

Svitavy Nastartujte vlastní podnikání na bezplatném kurzu!

Město Svitavy ve spolupráci s projektem Podnikni to! a Pardubickým podnikatelským inkubátorem (P-PINK) organizuje pro občany města a přilehlých obcí kurz podnikavosti. Je určen všem, kteří o vlastním projektu zatím jen uvažují, ale i těm, kteří již na svém projektu aktivně pracují. Během 5 setkání se účastníci seznámí s tím, jak hledat podnikatelské nápady, bezpečně otestují jejich potenciál s minimem rizika a naučí se, jak udělat projekt finančně udržitelným. Účast na kurzu je zdarma a zvána je veřejnost ze Svitav a okolních obcí, ať už jsou zaměstnaní, na rodičovské dovolené nebo studenti.

 

„Díky Podnikni to! jsem dostal možnost nahlédnout do světa podnikání. Na kurzu jsem získal přístup ke kvalitním informacím, které jsem ocenil hlavně na startovní čáře mého projektu. Kurz bych doporučil každému, kdo zvažuje start podnikání při práci či studiu, nebo už vlastní projekt rozjíždí a chce své podnikání zkvalitnit,” popisuje svou účast v kurzu Ivo Příkazký, který dnes i díky Podnikni to! úspěšně podniká.

 

Další z absolventů kurzu Dominik Vašica doplňuje: „Skvělý kurz plný inspirace a podstatných rad od zkušeného lektora. Taková inspirace se jenom těžko získává někde v knížkách nebo článcích na internetu.”

 

Kurzem bude provázet zkušený podnikatel s dlouholetou praxí. Účastníci se pod jeho vedením na vlastním projektu naučí postupy, jak lze podnikání nastartovat s minimem rizika a zbytečných investic. Navíc se díky letitým zkušenostem lektora kurzu mohou vyhnout největším chybám v začátcích, a také budou mít dostatek prostoru probrat směřování vlastního projektu.

 

Kurz se drží jednoduchého pravidla: minimum teorie, maximum praxe. Až 80 % z více než 6000 absolventů kurzů Podnikni to! dále aktivně rozvíjí vlastní projekt. Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít menší lokální firmu, přivydělat si vlastním projektem při zaměstnání, nebo vybudovat mezinárodní firmu. Na konci kurzu budete mít smysluplný projekt a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet.

 

Kurz trvá měsíc a skládá se z 5 setkání, probíhající jednou týdně vždy v úterý. První workshop odstartuje v úterý 19. října 2021 v 17:30 ve Fabrice Svitavy. Účast je díky finanční podpoře města Svitavy, P-PINK a Pardubického kraje zdarma.

 

Informace o kurzu Podnikni to! ve Svitavách:

  • Kurz je určen pro všechny občany města a okolních obcí .
  • Úvodní workshop začíná 19. října 2021 v 17:30.
  • Kurz proběhne v prostorách Fabrika Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.
  • Celkem je připraveno 5 tematických setkání, vždy v úterý od 17:30 do 19:30.
  • Kurz povede profesionální podnikatel.
  • V případě zhoršení epidemiologické situace se kurz bude konat online.

Sen o vlastní značce. Stačilo pár věcí správně poskládat

Žádné zbytečné obaly, hromady plastů. Kousek od pardubického Matičního jezera najdete tak trochu jiný obchod. Potraviny, drogerie a další zboží se tam prodává postaru. Zákazník si ho odnese v tom, co si sám přinesl. I dobrý nápad ale potřeboval trochu pošťouchnout dopředu.

Koloniál beZobalka byl první svého druhu v Pardubicích. Před třemi lety si ho vymyslely kamarádky Kamila Skalecká a Kateřina Boráňová. Plní si tak sen o tom, že se lidé budou chovat k přírodě trochu líp. Každý může začít u sebe. „Obě máme děti, a i kvůli nim se snažíme přispět podle svých sil k ochraně přírody, nepodporovat produkci zbytečných odpadů,“ popisují svoji cestu majitelky obchodu.

NAKUPUJÍ HLAVNĚ OČI

Prodejna si postupně našla svoje zákazníky. Majitelky ale cítily, že mají na víc. Že by bezobalová filozofie a důraz na regionální produkty mohly zajímat nové klienty. K tomu ale musíte být vidět.

P-PINK, Pardubický podnikatelský inkubátor, jim s tím pomohl. Změnil se vzhled prodejny, pro kterou je typická jednoduchost, vzdušnost a důraz na přírodní materiály. Zákazník se tak snadno zorientuje a cítí se při nákupu dobře. „Mohly jsme si dovolit služby profesionální interiérové designérky. Absolvovala jsem i školení o produktové fotografii a to mi pomáhá při prezentaci našeho obchodu,“ říká Kamila Skalecká.

PŘÍBĚH JAKO INSPIRACE

Jednou úspěšnou značkou ale nic nekončí. Stopu P-PINK najdete u řady dalších příběhů, ať už to jsou zdravé sladkosti, originální kavárna nebo třeba aplikace pro správu nemovitostí. Všechny můžou inspirovat, ať už podnikáte, nebo ještě sbíráte odvahu se do svého byznysu pustit.

P-PINK vám pomůže s úplnými začátky. Třeba při sestavení vlastního obchodního plánu. Zjistit, jaké jsou šance na úspěch. S čím počítat při rozjezdu webu nebo e-shopu. A dokáže sehnat odpovědi na otázky, kterým se na začátku nevyhnete.

Jsme tady i pro ty, kterým se start značky povedl. Pomůžeme s propagací a strategií, jak dál. Aby rostla a sílila. Pojmenovat, co je potřeba vylepšit. Abyste našli směr, kam se posunout.

P-PINK umí být užitečný i pro zkušené podnikatele. Firmy v regionu potřebují vědět, co se zrovna děje, nebo chystá. Jejich rozvoj může ovlivnit cokoli. Nové dopravní stavby. Rozvojové plochy, které se ve městech připravují.

Přijďte s námi mluvit o tom, co byste chtěli změnit. Ukázat na věci, které Vaše podnikání limitují. Nebo načerpat zkušenosti od ostatních. Setkání mezi podnikatelskou sférou a místními politiky, které se uskuteční za podpory amerického grantu CIPE, se můžete zúčastnit už 7. září v P-PINK v Pardubicích.

Regionální hub pro mladé inovátory zahájil svou činnost

E-KLASTR Czech Republic jako partner programu Danube Energy+ ve spolupráci s P-PINK Pardubice zahájil na konci července činnost regionálního hubu “PowerHUB Danube Energy+“ pro mladé inovátory především z oblasti energetiky. Hub bude fungovat virtuálně, ale zájemci si kromě mentoringu mohou zřídit virtuální sídlo nebo využít fyzického zázemí v P-PINK.

Hlavním cílem virtuálního hubu je využít potenciál mladých inovátorů ve spolupráci s významnými hráči

regionálního ekosystému, institucemi regionální samosprávy a organizacemi pro podporu podnikání, a zejména s Univerzitou Pardubice.

Inkubátor mladým firmám pomůže s vývojem produktů, provede je zahájením běžné podnikatelské agendy a úspěšným vstupem na trh i s financováním dalšího rozvoje formou účasti v dotačních programech nebo získáním investorů. Firmy budou přijímány v pevných termínech 2x ročně, aby mohl společný vzdělávací program pracovat v optimálně početných skupinách.

PowerHUB Danube Energy+ bude jednoduchá a přístupná platforma, která bude propojovat nápady mladých inovátorů jak s mentory a kouči, tak hlavně i s investory.

Blíží informace na webu http://energyplus.powerhub.cz/.

 

Sešli se u KULATÉHO STOLU v P-PINK na začátku prázdnin

I když léto bylo v plném proudu, tak si skupina středních a menších podnikatelů a politiků našla čas, aby se společně sešli u kulatého stolu v Pardubickém podnikatelském inkubátoru a bavili se o tématech, která mohou zlepšit život mnoha lidem.

Proč se sešli v P-PINK?

Cílem P-PINK je podpořit dialog mezi místní politickou reprezentací a podnikateli Pardubického kraje. Výsledkem by mělo být to, že skupina politiků pozná důkladněji problémy menších a středních podnikatelů. A tak už je jen krok k tomu, aby společně hledali cesty k řešení. P-PINK bude jakýmsi katalyzátorem. Projekt je podpořen grantem od Center for International Private Enterprise, Washington, D.C.

O jakých tématech diskutovali

Témat bylo více. Vše se točilo kolem podnikání a vlastně kolem běžného života. Trh práce, služby pro lidi, koordinace a spolupráce škol, firem, veřejné správy…

Grant je vítaný

Americký grant je jako šitý na míru pro P-PINK, získali jsme grantovou podporu na pilotní projekt. Cílem je ještě lepší komunikace mezi lidmi se zaměřením na regionální rozvoj a udržitelný hospodářský růst.

Pardubický inkubátor P-PINK nabízí pestrou škálu aktivit na podporu podnikatelů v kraji

V rámci představování inovačních center v ČR pod záštitou CzechStartups je tentokrát na řadě Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK.


Inovační ekosystém napříč celou Českou republikou nabízí startupům a inovativním projektům možnost využívat jejich služeb a programů tak, aby se mohly co nejlépe soustředit na svůj byznys a růst. Připravili jsme si pro vás, naše čtenáře, sérii článků, která vám představí jednotlivé vybrané infrastruktury v jednotlivých krajích po celé ČR. Co dělají? S čím vám mohou pomoci? Jak to u nich funguje? V čem jsou jiní než ostatní? Dnes vám představíme pardubický inkubátor P-PINK, který podporuje začínající podnikatele v kraji už  téměř 3 roky a pomohl desítkám startupům rozvinout jejich byznys.

P-PINK je pardubický podnikatelský inkubátor, který sídlí v historickém centru Pardubic a je jedním z klíčových aktérů podpory startupové scény v kraji. Nabízí zázemí projektům, networkingové akce, virtuální sídlo firmám nebo konferenční prostory i coworking pro podnikatele. Jak sami manažeři inkubátoru říkají, nabízí klientům přípravu na podnikatelský život. A jak víme, život není nikdy lehký. A v tom podnikatelském životě to platí dvojnásob. Cesty jsou spletité a pomocná ruka od zkušených odborníků a mentorů, který má P-PINK ve svém portfoliu, dokáží ve správném čase nasměrovat správným směrem.

Robin Langer, manažer inkubace P-PINK, představuje konkrétní příběhy, kterým pomohli: „Podpořili jsme například projekt FIXATIO zabývající se vývojem IT software, jenž umožňuje firmám a různým organizacím zcela automatizovat proces kontroly provozu a závad zařízení v nemovitostech. FIXATIO jsme aktivně podpořili ve fázi proof of concept a následně jsme jim pomohli oslovit relevantní investory. Dále jsme pomohli startupu Poopeek, což je aplikace řešící pořádání eventů a smluvní vztahy mezi pořadatelem eventu a hudebním interpretem. Projekt Poopeek jsme podpořili v budování firemní architektury a nastavování obchodní strategie“.

Inkubátor má velkou podporu od svých zakladatelů města Pardubice a samotného Pardubického kraje a pojí je spolupráce hned s několika důležitými partnery v regionu jako je CzechInvestHospodářská komora nebo Univerzita Pardubice, která ročně nabízí stovky potenciálních podnikatelů.

Petra Srdínková, provozní ředitelka P-PINK, upřesňuje programy, které nabízí: „Startupům a podnikatelům nabízíme  programy podpory pod názvy odPINKni se a PINKubační program. Program odPINKni běží každý rok od března do listopadu  a  je otevřen pro každého podnikatele, ať už se nachází teprve na začátku podnikání nebo řeší pouze nějaký dílčí problém ve svém zavedeném byznyse (typově se jedná o problémy z oblastí marketingu, práva, obchodu, firemních procesů atd.). PINKubační program je určen pro inovativní projekty s přidanou hodnotou (typově pro technologické startupy), Podpořený projekt v tomto programu dostane k ruce svého hlavního mentora, který projektu pomáhá dosáhnout vytyčené cíle (např. dokončení funkčního prototypu nebo získání prvních platících zákazníků). PINKubační program trvá v rozmezí 6 – 9 měsíců dle stanovených cílů podpořeného projektu. Ať se na nás podnikatel obrátí s jakýkoliv problémem a potřebou ve svém byznyse, v P-PINK se vždy setká s přátelským a individuálním přístupem.“

Pokud hledáte zázemí pro svůj projekt v Pardubickém kraji, pak P-PINK je ideální kotviště pro vaše nápady.

 

Celý článek k přečtení zde.