Startuje již 10. ročník soutěže Nastartujte se!

2. května odstartoval již 10. ročník soutěže Nastartujte se pro začínající podnikatele. Opět máte možnost získat až 300 000 Kč na rozjezd vašeho podnikatelského projektu. A jako bonus, k 10, výročí, získá každý registrovaný a schválený projekt ZDARMA nový web od firmy Webmium a webinář na právní a daňové aspekty začínajících podnikatelů od advokátní kanceláře eLegal.

A co k tomu potřebujete? IČO staré maximálně 24 měsíců, podnikatelský účet od KB a zajímavý podnikatelský projekt.

Vítězné projekty od těch ostatních odlišuje kvalitně vyplněná přihláška. Musí být poznat, že víte, kam míříte a jak se tam dostanete. Znáte své silné, ale i slabé stránky a máte jasný plán podložený čísly. Mnoho projektů se nedostane do finálových pozic díky opomenutí některých složek nákladů, jako např. náklady na marketing nebo vůbec nepočítají s vlastním ziskem.

Svou přihlášku můžete registrovat od 2. května do začátku září. Ale nečekejte dlouho, čím dříve se přihlásíte, tím více času máte na sbírání hlasů veřejnosti. Na výherce čekají velmi zajímavé ceny.

Garantem soutěže je AMSP ČR, mediálním partnerem TRADE NEWS a partnery jsou iPodnikatel, Webmium, eLegal, Performia, Fakturoid, Stable.cz, Technologické Centrum HK a PPINK.

Více informací o soutěži ZDE

Podnikatelé pozor! Další ročník startovacích a kreativních voucherů je tu

Pokud podnikáte v Pardubickém kraji, pak je zde pro vás zajímavá nabídka finančních prostředků od Pardubického kraje v podobě Startovacích a Kreativních voucherů.

Cílem voucherů je podpořit vznik nových podnikatelských záměrů, „nastartovat“ zamýšlené inovativní podnikatelské aktivity a poskytnout příležitost pro jejich realizaci.

O vouchery lze žádat od 6.6. do 15.7.2022 (žádost je nutné konzultovat 5 dní před podáním s manažerem podnikatelského inkubátoru P-PINK).

Více o tom, kdo může žádat, jaké aktivity jsou podporovány, kolik peněz můžete získat a jaká je výše spoluúčasti se dozvíte na https://paradnikraj.cz/nove-dotacni-programy-pardubickeho-kraje-podpora-realizace-rozvojovych-projektu-v-problemovych-regionech-pk/

Milion korun pro začínající podnikatele v Pardubickém kraji

Pokud podnikáte v Pardubickém kraji, pak je zde pro vás zajímavá nabídka finančních prostředků od Pardubického kraje v podobě startovacích voucherů.

Cílem startovacích voucherů je podpora a nastartování začínajících podnikatelských záměrů v Pardubickém kraji.

O startovací vouchery lze žádat od 11.10. do 27.10.2021 (žádost je nutné konzultovat 5 dní před podáním se zaměstnanci kraje).

Více o tom, kdo může žádat, jaké aktivity jsou podporovány, kolik peněz můžete získat a jaká je výše spoluúčasti se dozvíte na https://paradnikraj.cz/milion-korun-ve-startovacich-voucherech-pro-zacinajici-podnikatele-z-paradniho-kraje/

Otevřená výzva pro podporu mladých inovátorů zaměřených na energetickou problematiku

Díky projektu Danube Energy+ vznikla platforma Power Alliance na podporu nových technologických startupů s otevřeným vstupem na zahraniční trhy.

V projektu financovaném Evropskou Unií prostřednictvím Interreg – Danube Transnational Programe je zapojeno celkem 9 zemí makro-regionu Dunaj. Samotný projekt byl zahájen v srpnu 2018 s termínem ukončení 2021.  Po zahájení řešení projektu se formovalo regionální sdružení Power Alliance, které mapuje potenciál mladých inovátorů zejména v Pardubickém kraji.  Program Danube Energy+ má za cíl nejen vyhledávat, ale též motivovat a vzdělávat začínající startupy zaměřené především na současnou energetickou problematiku.

V současné chvíli probíhá klíčová otevřená výzva pro uchazeče vzdělávacího balíčku Danube Energy+ Tool.

Nástroj Danube Energy+ Tool je speciálně navržený vzdělávací program pro mladé, začínající podnikatele, který je zaměřen na zrychlování inovačního potenciálu v energetickém sektoru makroregionu Dunaj a zároveň podporuje mladé lidi s podnikatelským duchem při vytváření svých podnikatelských nápadů v dané oblasti.

Termín pro přihlášení mladých inovátorů do programu Danube Energy+ Tool je stanoven do 13. března 2020.

Způsobilý uchazeč musí být mladší 35 let a musí pocházet z jedné z partnerských zemí Danube Energy+, jak je uvedeno na mapě níže.

Bližší informace: http://bit.ly/DanubeEnergyOpenCall