Mystery shopping – podporujte spokojenost svých zákazníků!

Pokud má vaše firma něco společného s prodejem čehokoli, pak byste měli zjistit, co je to mystery shopping. Zní to tajuplně, ovšem je to zcela prozaické. „Potají“ si necháte zkontrolovat kvalitu prodeje a prodejců ve vašich obchodech, či v konkurenční firmě. Mystery shopper je fiktivní nakupující, který se v obchodě chová jako běžný zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role. Proč toto všechno dělat? Každopádně získáte zpětnou vazbu, zda mají myši pré, když kocour není doma.
Mystery shopping může být použit v každém odvětví. Nejčastěji se posuzují prodejny, kina, hotely, restaurace, zdravotnická zařízení apod. Zkoumá se ledacos: čistota provozovny, způsob přivítání zákazníka personálem, rychlost služby, dostupnost požadovaného zboží…. Webinář vám odpoví na vše kolem mystery shoppingu.
Webinář přednáší populární a známý Vít Baloušek, lektor, konzultant a marketér GoodIdeas.cz
Ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubátorem P-PINK.
Webinář proběhne dne 29. 6. 2021 od 9:00 do 11:00 hodin přes aplikaci ZOOM.

Jak ochránit duševní a průmyslové vlastnictví

Co „máme v hlavě“, to nám prý nikdo nevezme. Myšlenka a nápad jsou v bezpečí, pokud je nevyslovíte, či nenapíšete. Pak už „je to venku“ a může s vaším nápadem operovat kdokoli. U plytkých myšlenek o nic nejde. Pokud však vaše myšlenka obsahuje nápad na úžasnou věc, tak se ocitáte v pasti. Buď se to nikdo nedoví, nikomu to neřeknete a nikomu to nic nepřinese. Nebo nápad zveřejníte a jste v nebezpečí, že vám jej někdo ukradne.

Nezoufejte, vy vlastníci výborných nápadů, vynálezů apod. Webinář odtajní, jak ochránit duševní a průmyslové vlastnictví. PhDr. Jana Engelová Pavková, vedoucí odd. Institut průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví stručně představí, co vlastně duševní/průmyslové vlastnictví je. Poznáte termíny autorské právo a práva průmyslová a podrobněji se seznámíte s vybranými předměty průmyslového vlastnictví. Dovíte se, co se skrývá pod pojmy patent, ochranná známka či průmyslový vzor (design).

Webinář se uskuteční 24.6. od 9:00 do 10:30.

Odkaz na webinář vám přijde den před konáním akce.

Podnikání od A do Z: Reklama není jen internet – Svět offline marketingu

Páté setkání v rámci zbrusu nového cyklu Podnikání od A do Z je již tady!

 

V rámci krátkého webináře Vás provedeme zákoutími offlineového marketingu.

 • Seznámíme Vás s tím, jak se plánují kampaně a jaké komunikační kanály k jejich realizaci využíváme.
 • Prozradíme Vám několik fungujících pravidel při tvorbě grafiky pro tyto kampaně v návaznosti na konkrétní média.
 • Pokusíme se Vás inspirovat ukázkami konkrétních kampaní, které jsme úspěšně realizovali pro naše klienty.
 • Rádi Vám ukážeme, že offline není out a že má své pevné místo ve světě reklamy.

 

Lektor:

Zděnek Ceral, specialista venkovní reklamy ve společnosti BARTH Reklamka.

 

Webinář se uskuteční 18. 5. 2021 od 9:00 do 10:00

Odkaz na webinář Vám přijde jeden den před konáním akce.

Registrujte se zde: http://bit.ly/reklama-neni-jen-internet-svet-offline-marketingu

Parádní příležitosti pro podnikatele

Pozvánka na webinář

 

Program:

10:00 hod. – 10:10 hod.

 • Přivítání účastníků + představení přednášejících

10:10 hod. – 10:30 hod.

 • Prezentace „Parádní kraj a modernizační fond“
  Přednášející: Jana Klekar, RIS3 manažer Pardubického
  kraje

10:30 hod. – 10:45 hod.

 • Prezentace „Investiční pobídky, technologická
  inkubace nebo podpora startupů – aneb „Co všechno
  nabízí CzechInvest“
 • Přednášející: Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře
  CzechInvest pro Pardubický kraj

10:45 hod. – 11:00 hod.

 • Prezentace „Proč se na nás obrátit a jaké služby můžete
  v P-PINK využít“
 • Přednášející: Petra Srdínková, ředitelka Pardubického
  podnikatelského inkubátoru P-PINK

11:00 hod. – 11:15 hod.

 • Prezentace „Příležitosti pro podnikatele
  prostřednictvím MAS v Pardubickém kraji“
 • Přednášející: Michaela Kovářová, předsedkyně Krajského
  sdružení MAS Pardubického kraje, ředitelka MAS Holicko

11:15 hod. – 11:45 hod.

 • Prezentace „Programové období 2021+“
 • Přednášející: Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení
  regionálního rozvoje pro Pardubický kraj
 • Přednášející: Alena Užachovová, projektový manažer
  regionální kanceláře agentury API pro Pardubický kraj

11:45 hod. – 12:00 hod.

 • Volná diskuse a ukončení setkání

 

Akce se pořádá pod záštitou Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502

 

Online setkání proběhne dne 19. 5. 2021 od 10:00 do 12:00 hodin  přes platformu MS Teams.

 

Registrace dostupná zde:

https://paradnikraj.cz/akce/paradni-prilezitost-pro-podnikatele/

 

 

 

 

 

Osobnost manažera v úspěšném podnikání

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice dlouhodobě a aktivně spolupracuje s Pardubickým podnikatelským inkubátorem P-PINK. Mezi nejčastější společné akce patří pořádání přednášek pro studenty a odbornou veřejnost.
Webinář se bude zabývat tématem Osobnost manažera v úspěšném podnikání.
Své podnikání a cestu od nápadu k úspěšnému byznysu představí mladý pardubický inovátor Vojtěch Dlouhý, výkonný ředitel a majitel technologické firmy Feedyou, oceněné 1. místem Microsoft Awards 2019. Cílem webináře je představit studentům dobrou praxi podnikatele a jeho podnikatelského příběhu. Studenti se na webináři dozvědí, co vedlo Vojtu k založení vlastní firmy a kde hledal inspiraci, co se mu povedlo a co už tolik ne, či jak vlastně vypadá obyčejný den mladého podnikatele v 21. století. O tato témata a mnoho dalšího se ve vyprávění svého byznysového příběhu podělí absolvent Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Webinář proběhne ve pátek 30. dubna od 14 do 15 hodin.
Odkaz na webinář Vám přijde den před konáním akce.

Koronakrize a současná ekonomická situace – shrnutí webináře

Koronakrize a současná ekonomická situace byl název webináře spolupořádaného na konci března 2021 Pardubickým podnikatelským inkubátorem a Fakultou ekonomicko–správní Univerzity Pardubice. Tématem webináře provedl účastníky doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. z Ústavu ekonomických věd. Přednáška byla určena jak odborníkům na ekonomiku a finance, tak díky poutavému a srozumitelnému způsobu prezentace i neodborníkům.

Proč přemýšlet, co bude dál? Přesně před rokem se začal odvíjet příběh naší země o nemoci a návazně na to o ekonomických důsledcích. Po roce zkušenosti můžeme příběh označit jako skok do tmy z mořského útesu. Před rokem jsme se děsili jednotkových čísel nakažených. Ekonomické dopady nás před rokem nevzrušovaly.

Docent Jan Černohorský ve více něž hodinovém webináři provedl posluchače podrobným přehledem vývoje ekonomiky a finančních trhů od jara 2020 až do dnešní doby. Porovnával dopady první a následujících vln korona krize. Nakonec hledal východiska a předpoklady, jak by se vše mohlo vyvíjet dál.

Stručný výčet údajů z webináře, které jsem považovala za zajímavé k podchycení do písemné podoby…

Loňský rok označil za největší pokles HDP v hodnotě 6,6 %, což tu ještě nikdy nebylo. Průmyslová výroba poklesla o 8,4 %, ale nemělo to přílišný vliv na nezaměstnanost. Oproti roku 2019, kdy byla nezaměstnanost na 2,8 %, se zvýšila v roce 2020 jen na 3,6 %. Mzdy rostly o 3,5 %, což bylo přibližně o míru inflace, která se pohybovala na úrovni 3,2 %.

Pan Černohorský ohodnotil i vývoj chování domácností, kde konstatoval velkou změnu ve spotřebním koši. Na koš mělo vliv uzavření restaurací, lyžařských vleků, obchodů atd. Ovšem konstatoval, že každá domácnost se chová podle svých ustálených zvyků a nelze to říct paušálně.

V množství údajů zaznamenává i pozitivní dopad na obchodní bilanci. Z ČR jsme vyvezli české zboží v množství o 175 miliard Kč více, než jsme dovezli k nám ze zahraničí. Toto číslo je překvapivě vyšší cca o 30 miliard Kč než v roce 2019.

Koruna v loňském roce v průměru mírně oslabovala. Ale zase tu byly vlny nahoru i dolů.

Automobilový průmysl tvoří 10 % naší ekonomiky. Korona krize se podepsala na automobilovém průmyslu především v dubnu 2020, kdy výroba motorových vozidel poklesla o 81,2 %.

Deficit státního rozpočtu je nejvyšší, jaký jsme tu dosud měli, a to je více než 367 miliard Kč.

Zhruba 130 miliard korun zůstalo v kapsách daňových poplatníků díky vládnímu daňovému balíčku. Předpoklad vlády, že tyto peníze půjdou zpátky do ekonomiky, se naplní jen částečně. Lidé teď nemají kde nakupovat, kupují zboží z dovozu a také více šetří.

Na jaře 2020 byly zasaženy téměř všechny sektory, letos se to týká převážně sektoru služeb a turistického ruchu. Pro ty je situace v mnoha případech až likvidační. Výrazně lépe se naopak daří prodeji přes e-shop a prodeji realit.

Docent Černohorský situaci komentuje, že je smutné, že dochází k likvidaci toho, co se 30 let budovalo. Vidí problém i v tom, že stát vyplácí peníze „až po“. Podnikatelé ale nemají na výplaty a nemohou dlouho čekat na pomoc státu. Porovnává situaci s Německem, kde stát vyplácí kompenzace „před“, a tím pádem se živnostníci nedostávají do takové finanční nouze jako u nás.

Co dál…

Zásadní pro fungování tržní ekonomiky je pohyb lidí, peněz a zboží. Pohyb lidí a zboží je však od října 2020 znatelně omezen.

Nezaměstnanost se pohybuje kolem čísla 4,5 %, což je podle pana Černohorského optimální hladina.

V naší zemi došlo k obrovským ekonomickým i finančním ztrátám. To má vliv na psychiku lidí. Dochází k absenci příjmů u živnostníků. Stát se z toho dostane, ale živnostníci ne. Pan docent vidí jako chybu zavření malých prodejen, restaurací, lanovek a vleků. Ze strany politiků to označuje jako „amatérismus komunikace“ a „aroganci moci“.

Uvádí příklad toho, že pro živnostníky v restauracích je to opravdu velmi špatné. Například „otevřené okénko“ generuje jen 10–30 % příjmů, zničí se ekonomické živobytí i životy lidí.

Jeho pohled do budoucna je víceméně optimistický.

Jako východisko vidí co nejrychlejší očkování, testování ve firmách a školách, děti by měly jít do škol a měl by se zcela uvolnit amatérský sport.

Konstatuje, že je obrovský dluh veřejných financí, budou zasaženy investice. Když se ekonomice nedaří, tak ani firmy nechtějí investovat. Svět se obrovsky změní. Je nutno peníze posunout do chytrých investic. Investovat do digitalizace, do důchodové reformy, do robotizace, do vzdělávání, do moderního průmyslu, do infrastruktury, do výzkumu a vývoje, do výstavby bytů a také do funkčních sportovních hal. Smyslem dobrých investic je nová ekonomika, založená na znalostech dat, na informacích a na sdílení.

A úplně na závěr, světlo na konci tunelu…

Docent Černohorský dodává, že je třeba nastartovat inovace, technologický pokrok, změny v organizaci práce. Ekonomika není zničená, jen pozastavená. Je na místě optimismus, pokud se poučíme.

Záznam celého webináře ke zhlédnutí: http://bit.ly/soucasna-ekonomicka-situace

Autorka článku:

Mgr. Hana Štěpánová, projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje

Podnikání od A do Z: Vytváříme a provozujeme e-shop pohledem práva

Čtvrté setkání v rámci zbrusu nového cyklu Podnikání od A do Z je již tady!

 

Prodáváte, či jste prodávali klasicky „jako dřív“ v kamenném obchodu? To je možné, ovšem doba jde dopředu a kamenné obchody jsou často doplněny e-shopy. Část lidí raději nakupuje z pohodlí domova u počítače. Dnešní situace tomu ještě nahrává. Buď si budete „trvat na svém“ s klasickým prodejem, nebo se navíc NAUČÍTE NOVÉ A EFEKTIVNĚJŠÍ ZPŮSOBY PRODEJE. Vše musí být ovšem v souladu se zákonem.

Setkáte se online s odbornicí, která se ve své advokátní praxi zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo. Mezi její klienty se řadí významné společnosti a podnikatelé z různých odvětví z celé České republiky. Věnuje se též právnímu poradenství stávajícím i začínajícím podnikatelům a zakládání společností na klíč.

Co vás čeká, pokud se rozhodnete učit se a postoupit o několik kroků dopředu:

 • V první části webináře se naučíte, jak “vytváříme e-shop – pohledem práva” (tzn., co tam musí být, ochrana osobních údajů, obchodní podmínky apod.)
 • A na to naváže druhá část webináře o tom, jak “provozujeme e-shop – pohledem práva” (tzn. uzavírání smluv přes e-shop, vratky zboží, záruka apod.)

 

Lektor:

Mgr. Bc. Anna Frantalová, Ph.D., advokátka a vysokoškolská pedagožka. Více o lektorovi zde.

 

Webinář se uskuteční 20. 4. 2021 od 9:00 do 11:00

Odkaz na webinář Vám přijde jeden den před konáním akce.

Registrujte se zde: https://bit.ly/vytvarime-a-provozujeme-eshop-pohledem-prava

Byznystarter – nový projekt pro podporu podnikání ve Východních Čechách

Přemýšlíte o zahájení vlastního podnikání, ale nevíte, kde začít? 

Jste z Východních Čech? 

 

Pokud jste si řekli dvakrát ano, tak jste správně narazili na zbrusu nový projekt určen pro každého nadšence a každou nadšenkyni, kteří mají chuť a zájem pustit se na dobrodružnou výpravu do světa podnikání. Začátky nebývají jednoduché a upřímně řečeno ve skutečnosti jsou i dost tvrdé, protože člověk se musí zorientovat v bambilionu věcí, pravidel a zákonů a také se mj. musí stát odborníkem v milionu různých řemesel od práva, obchodu, marketingu až po personalistu, zbožíznalce, věštce a psychologa. Není to snadné a úspěch se mnohdy dostaví až s různě velkým odstupem, ale garantujeme Vám, že jakmile se úspěch dostaví, tak to stojí za to. Bohužel tvrdé začátky mnoho lidí od podnikání odradí, přestože by mohli být i oni úspěšní. Stačili by jim jen trochu poradit a upozornit je na co si dát hned z kraje podnikání pozor. Z tohoto důvodu vznikl nový projekt Byznystarter, který podnikatelům a všem zájemcům o podnikání z Královéhradeckého a Pardubického kraje podá na jejich byznysovém startu pomocnou ruku. 

Byznystarter je pro všechny lidi, kteří se chtějí v byznysovém světě postavit na vlastní nohy a jen možná na začátku trochu tápou, kde a jak vlastně začít. V průběhu dvou měsíců na Vás budou čekat vypečená témata od intenzivního hledání samotného nápadu na podnikání (pokud víte, že chcete podnikat, ale ještě nevíte v čem), přes upozornění na časté právní kulišárny (tyhle potvůrky nevypadají zpočátku zle, ale jakmile přijde jejich čas jsou dost nebezpečné) až po samotné možnosti financování Vašeho skvělého byznysu. Bude tu všechno a bude to všechno pro Vás. Cenou za tuto službu bude Vaše pozornost a aktivita, kterou budete muset vyvinout (holt podnikání se samo nerozjede). 

 

Jednotlivá setkání Byznystarter budou probíhat od dubna do června roku 2021 vždy ve středu ve 14denním intervalu. Webináře proběhnou přes online nástroj Zoom pod vedením daného lektora. 

 

Přihlaste se do Byznystarter už teď na odkazu: https://bit.ly/byznystarter-2021-ppink

Projekt Byznystarter je zbrusu novým projektem, který společně organizují Technologické centrum Hradec Králové (TCHK) a Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK). Obě zmíněné organizace se věnují podpoře a rozvoji podnikání a podnikavosti napříč celým Královéhradeckým a Pardubickým krajem (samozřejmě dle své spádovosti). Pomoc zde získají podnikatelé a podnikavci jak z krajských měst, tak i z nejodlehlejších koutů obou krajů.  

TCHK a P-PINK mají i přes svoji geografickou blízkost také blízkost odbornou, a navíc sdílí i stejný cíl a tím je rozvoj a podpora regionální podnikatelského prostřední. Tohoto cíle se každá organizace snaží dosáhnout vlastními aktivitami, ale mnohdy se jejich cesty zkříží (v dobrém samozřejmě), což vyústí v produktivní spolupráci. Byznystarter je právě takovou nejčerstvější vzájemnou spoluprací obou regionálních inovačních center.   

 

 

Konzultační den: Jak a proč začít podnikat?

Chcete začít podnikat, ale nevíte jak na to?
Přemýšlíte o rozjezdu vlastního podnikání, ale nevíte, co všechno vlastně podnikání obnáší?
Pracujete na vlastním projektu a potřebujete poradit, jak ho posunout dál?
Pro všechny, kteří chtějí začít podnikat nebo pracují na nějakém vlastním projektu a potřebují s něčím poradit proběhne v prostorách PPINK konzultační den. Během celého dne bude k dispozici náš odborný tým, který se Vám bude věnovat. Jedinečná příležitost využít nezávazné a bezplatné konzultace k rozlousknutí vlastních rozpaků. Konzultace nabízíme fyzicky nebo online. Záleží na Vašich preferencích a možnostech.
Přihlaste se a rezervujte si tak vhodný čas pro svou konzultaci.
Konzultační den proběhne v pátek 12. 3. 2021 od 9:00 do 14:00.

Byznys plán aneb webinář „Spočítej to“ běží v rámci Akademii začínajícího podnikání v roce 2021

Máte pro svoje podnikání časový plán a jak daleko ho máte naplánovaný?

 

Poslední webinář v rámci Akademie začínajícího podnikání se podívá blíže na jeden z nejdůležitějších aspektů při zahájení vlastního podnikání, a to na samotný byznys plán. Byznys plánu se mnohdy začínající podnikatelé bojí, protože je bůhvíproč rozšířený mýtus, že takový byznys plán musí být složitý, vizuálně překombinovaný a ideálně to musí být zcela nepřehledná excelová tabulka. A proto tvorbu takového dokumentu odkládají, protože se bez něho vlastně obejdou. Ano to je jistě pravda. Také je pravda, že lze po moři plout bez mapy, kompasu a bez znalosti základů astronavigace. Byznys plán se tvoří proto, aby byl pro podnikatele navigačním mechanismem. Nemusí být nikterak komplikovaný a může to být pouhá jedna A4 textu. Forma není důležitá, protože záleží na obsahu. Jenom díky byznys plánu lze zdatně kormidlovat v divokých vodách podnikatelského světa.

 

Ať už má byznys plán jakoukoliv podobu je dobré ho mít vytvořen hned na začátku podnikání, aby bylo hned jasno, zda je v podnikání vše, jak má být. A pokud je něco v nepořádku, tak díky byznys plánu o tom má podnikatel informaci prakticky okamžitě. Byznys plán měří vitalitu podnikatelského záměru, a proto by měl být neodmyslitelnou součástí podnikatelského inventáře.

 

Na webináři se budeme zabývat odpověďmi na otázky:

 • Jak přemýšlet o byznys plánu a jak ho prezentovat?
 • Co všechno by měl byznys plán obsahovat a jak by měl vypadat?

 

Webinář proběhne přes online nástroj Zoom dne 24. 3. 2021. od 15:00 a povede ho Robin Langer, manažer inkubace v P-PINK.

Odkaz na webinář Vám přijde jeden den před konáním akce.

Přihlaste se na: http://bit.ly/azp-spocitej-to-1-2021

 

Akademie začínajícího podnikání je určena pro všechny zájemce o podnikání, kteří se nachází na pomyslném startu vlastního podnikání. Smyslem této Akademie je seznámit začínající podnikatele s důležitými tématy, která jsou mnohdy na samotném počátku bohužel podceňována. Jedná se především o práci s vlastním podnikatelským nápadem a vůbec zamyšlení se nad způsobem, jak takový vhodný podnikatelský nápad nalézt. Dále se účastníci Akademie seznámí s metodou, jak o svém podnikatelském nápadu přemýšlet v širších souvislost (s ohledem na zákazníky, cenotvorbu, distribuční kanály atd.) V neposlední řadě se Akademie bude věnovat také byznys plánu a jeho tvorbě.

Akademie začínajícího podnikání bude v prvním čtvrtletí roku 2021 probíhat každý měsíc vždy 4. středu v měsíci. Konkrétně se jedná o tyto datumy:

1) Vymysli to aneb Generátor nápadů – středa 27. 1. 2021 v 15:00

2) Nakresli to aneb Lean Canvas – středa 24. 2. 2021 od 15:00

3) Spočítej to aneb Byznys plán – středa 24. 3. 2021 od 15:00

 

Nestihli jste nějaký webinář z Akademie začínajícího podnikání? Napište nám na info@p-pink.cz a my Vám pošleme záznam.