Koronakrize a současná ekonomická situace – shrnutí webináře

Koronakrize a současná ekonomická situace byl název webináře spolupořádaného na konci března 2021 Pardubickým podnikatelským inkubátorem a Fakultou ekonomicko–správní Univerzity Pardubice. Tématem webináře provedl účastníky doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. z Ústavu ekonomických věd. Přednáška byla určena jak odborníkům na ekonomiku a finance, tak díky poutavému a srozumitelnému způsobu prezentace i neodborníkům.

Proč přemýšlet, co bude dál? Přesně před rokem se začal odvíjet příběh naší země o nemoci a návazně na to o ekonomických důsledcích. Po roce zkušenosti můžeme příběh označit jako skok do tmy z mořského útesu. Před rokem jsme se děsili jednotkových čísel nakažených. Ekonomické dopady nás před rokem nevzrušovaly.

Docent Jan Černohorský ve více něž hodinovém webináři provedl posluchače podrobným přehledem vývoje ekonomiky a finančních trhů od jara 2020 až do dnešní doby. Porovnával dopady první a následujících vln korona krize. Nakonec hledal východiska a předpoklady, jak by se vše mohlo vyvíjet dál.

Stručný výčet údajů z webináře, které jsem považovala za zajímavé k podchycení do písemné podoby…

Loňský rok označil za největší pokles HDP v hodnotě 6,6 %, což tu ještě nikdy nebylo. Průmyslová výroba poklesla o 8,4 %, ale nemělo to přílišný vliv na nezaměstnanost. Oproti roku 2019, kdy byla nezaměstnanost na 2,8 %, se zvýšila v roce 2020 jen na 3,6 %. Mzdy rostly o 3,5 %, což bylo přibližně o míru inflace, která se pohybovala na úrovni 3,2 %.

Pan Černohorský ohodnotil i vývoj chování domácností, kde konstatoval velkou změnu ve spotřebním koši. Na koš mělo vliv uzavření restaurací, lyžařských vleků, obchodů atd. Ovšem konstatoval, že každá domácnost se chová podle svých ustálených zvyků a nelze to říct paušálně.

V množství údajů zaznamenává i pozitivní dopad na obchodní bilanci. Z ČR jsme vyvezli české zboží v množství o 175 miliard Kč více, než jsme dovezli k nám ze zahraničí. Toto číslo je překvapivě vyšší cca o 30 miliard Kč než v roce 2019.

Koruna v loňském roce v průměru mírně oslabovala. Ale zase tu byly vlny nahoru i dolů.

Automobilový průmysl tvoří 10 % naší ekonomiky. Korona krize se podepsala na automobilovém průmyslu především v dubnu 2020, kdy výroba motorových vozidel poklesla o 81,2 %.

Deficit státního rozpočtu je nejvyšší, jaký jsme tu dosud měli, a to je více než 367 miliard Kč.

Zhruba 130 miliard korun zůstalo v kapsách daňových poplatníků díky vládnímu daňovému balíčku. Předpoklad vlády, že tyto peníze půjdou zpátky do ekonomiky, se naplní jen částečně. Lidé teď nemají kde nakupovat, kupují zboží z dovozu a také více šetří.

Na jaře 2020 byly zasaženy téměř všechny sektory, letos se to týká převážně sektoru služeb a turistického ruchu. Pro ty je situace v mnoha případech až likvidační. Výrazně lépe se naopak daří prodeji přes e-shop a prodeji realit.

Docent Černohorský situaci komentuje, že je smutné, že dochází k likvidaci toho, co se 30 let budovalo. Vidí problém i v tom, že stát vyplácí peníze „až po“. Podnikatelé ale nemají na výplaty a nemohou dlouho čekat na pomoc státu. Porovnává situaci s Německem, kde stát vyplácí kompenzace „před“, a tím pádem se živnostníci nedostávají do takové finanční nouze jako u nás.

Co dál…

Zásadní pro fungování tržní ekonomiky je pohyb lidí, peněz a zboží. Pohyb lidí a zboží je však od října 2020 znatelně omezen.

Nezaměstnanost se pohybuje kolem čísla 4,5 %, což je podle pana Černohorského optimální hladina.

V naší zemi došlo k obrovským ekonomickým i finančním ztrátám. To má vliv na psychiku lidí. Dochází k absenci příjmů u živnostníků. Stát se z toho dostane, ale živnostníci ne. Pan docent vidí jako chybu zavření malých prodejen, restaurací, lanovek a vleků. Ze strany politiků to označuje jako „amatérismus komunikace“ a „aroganci moci“.

Uvádí příklad toho, že pro živnostníky v restauracích je to opravdu velmi špatné. Například „otevřené okénko“ generuje jen 10–30 % příjmů, zničí se ekonomické živobytí i životy lidí.

Jeho pohled do budoucna je víceméně optimistický.

Jako východisko vidí co nejrychlejší očkování, testování ve firmách a školách, děti by měly jít do škol a měl by se zcela uvolnit amatérský sport.

Konstatuje, že je obrovský dluh veřejných financí, budou zasaženy investice. Když se ekonomice nedaří, tak ani firmy nechtějí investovat. Svět se obrovsky změní. Je nutno peníze posunout do chytrých investic. Investovat do digitalizace, do důchodové reformy, do robotizace, do vzdělávání, do moderního průmyslu, do infrastruktury, do výzkumu a vývoje, do výstavby bytů a také do funkčních sportovních hal. Smyslem dobrých investic je nová ekonomika, založená na znalostech dat, na informacích a na sdílení.

A úplně na závěr, světlo na konci tunelu…

Docent Černohorský dodává, že je třeba nastartovat inovace, technologický pokrok, změny v organizaci práce. Ekonomika není zničená, jen pozastavená. Je na místě optimismus, pokud se poučíme.

Záznam celého webináře ke zhlédnutí: http://bit.ly/soucasna-ekonomicka-situace

Autorka článku:

Mgr. Hana Štěpánová, projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a obcemi na území Pardubického kraje

Podnikání od A do Z: Vytváříme a provozujeme e-shop pohledem práva

Čtvrté setkání v rámci zbrusu nového cyklu Podnikání od A do Z je již tady!

 

Prodáváte, či jste prodávali klasicky „jako dřív“ v kamenném obchodu? To je možné, ovšem doba jde dopředu a kamenné obchody jsou často doplněny e-shopy. Část lidí raději nakupuje z pohodlí domova u počítače. Dnešní situace tomu ještě nahrává. Buď si budete „trvat na svém“ s klasickým prodejem, nebo se navíc NAUČÍTE NOVÉ A EFEKTIVNĚJŠÍ ZPŮSOBY PRODEJE. Vše musí být ovšem v souladu se zákonem.

Setkáte se online s odbornicí, která se ve své advokátní praxi zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo. Mezi její klienty se řadí významné společnosti a podnikatelé z různých odvětví z celé České republiky. Věnuje se též právnímu poradenství stávajícím i začínajícím podnikatelům a zakládání společností na klíč.

Co vás čeká, pokud se rozhodnete učit se a postoupit o několik kroků dopředu:

 • V první části webináře se naučíte, jak “vytváříme e-shop – pohledem práva” (tzn., co tam musí být, ochrana osobních údajů, obchodní podmínky apod.)
 • A na to naváže druhá část webináře o tom, jak “provozujeme e-shop – pohledem práva” (tzn. uzavírání smluv přes e-shop, vratky zboží, záruka apod.)

 

Lektor:

Mgr. Bc. Anna Frantalová, Ph.D., advokátka a vysokoškolská pedagožka. Více o lektorovi zde.

 

Webinář se uskuteční 20. 4. 2021 od 9:00 do 11:00

Odkaz na webinář Vám přijde jeden den před konáním akce.

Registrujte se zde: https://bit.ly/vytvarime-a-provozujeme-eshop-pohledem-prava

Byznystarter – nový projekt pro podporu podnikání ve Východních Čechách

Přemýšlíte o zahájení vlastního podnikání, ale nevíte, kde začít? 

Jste z Východních Čech? 

 

Pokud jste si řekli dvakrát ano, tak jste správně narazili na zbrusu nový projekt určen pro každého nadšence a každou nadšenkyni, kteří mají chuť a zájem pustit se na dobrodružnou výpravu do světa podnikání. Začátky nebývají jednoduché a upřímně řečeno ve skutečnosti jsou i dost tvrdé, protože člověk se musí zorientovat v bambilionu věcí, pravidel a zákonů a také se mj. musí stát odborníkem v milionu různých řemesel od práva, obchodu, marketingu až po personalistu, zbožíznalce, věštce a psychologa. Není to snadné a úspěch se mnohdy dostaví až s různě velkým odstupem, ale garantujeme Vám, že jakmile se úspěch dostaví, tak to stojí za to. Bohužel tvrdé začátky mnoho lidí od podnikání odradí, přestože by mohli být i oni úspěšní. Stačili by jim jen trochu poradit a upozornit je na co si dát hned z kraje podnikání pozor. Z tohoto důvodu vznikl nový projekt Byznystarter, který podnikatelům a všem zájemcům o podnikání z Královéhradeckého a Pardubického kraje podá na jejich byznysovém startu pomocnou ruku. 

Byznystarter je pro všechny lidi, kteří se chtějí v byznysovém světě postavit na vlastní nohy a jen možná na začátku trochu tápou, kde a jak vlastně začít. V průběhu dvou měsíců na Vás budou čekat vypečená témata od intenzivního hledání samotného nápadu na podnikání (pokud víte, že chcete podnikat, ale ještě nevíte v čem), přes upozornění na časté právní kulišárny (tyhle potvůrky nevypadají zpočátku zle, ale jakmile přijde jejich čas jsou dost nebezpečné) až po samotné možnosti financování Vašeho skvělého byznysu. Bude tu všechno a bude to všechno pro Vás. Cenou za tuto službu bude Vaše pozornost a aktivita, kterou budete muset vyvinout (holt podnikání se samo nerozjede). 

 

Jednotlivá setkání Byznystarter budou probíhat od dubna do června roku 2021 vždy ve středu ve 14denním intervalu. Webináře proběhnou přes online nástroj Zoom pod vedením daného lektora. 

 

Přihlaste se do Byznystarter už teď na odkazu: https://bit.ly/byznystarter-2021-ppink

Projekt Byznystarter je zbrusu novým projektem, který společně organizují Technologické centrum Hradec Králové (TCHK) a Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK). Obě zmíněné organizace se věnují podpoře a rozvoji podnikání a podnikavosti napříč celým Královéhradeckým a Pardubickým krajem (samozřejmě dle své spádovosti). Pomoc zde získají podnikatelé a podnikavci jak z krajských měst, tak i z nejodlehlejších koutů obou krajů.  

TCHK a P-PINK mají i přes svoji geografickou blízkost také blízkost odbornou, a navíc sdílí i stejný cíl a tím je rozvoj a podpora regionální podnikatelského prostřední. Tohoto cíle se každá organizace snaží dosáhnout vlastními aktivitami, ale mnohdy se jejich cesty zkříží (v dobrém samozřejmě), což vyústí v produktivní spolupráci. Byznystarter je právě takovou nejčerstvější vzájemnou spoluprací obou regionálních inovačních center.   

 

 

Konzultační den: Jak a proč začít podnikat?

Chcete začít podnikat, ale nevíte jak na to?
Přemýšlíte o rozjezdu vlastního podnikání, ale nevíte, co všechno vlastně podnikání obnáší?
Pracujete na vlastním projektu a potřebujete poradit, jak ho posunout dál?
Pro všechny, kteří chtějí začít podnikat nebo pracují na nějakém vlastním projektu a potřebují s něčím poradit proběhne v prostorách PPINK konzultační den. Během celého dne bude k dispozici náš odborný tým, který se Vám bude věnovat. Jedinečná příležitost využít nezávazné a bezplatné konzultace k rozlousknutí vlastních rozpaků. Konzultace nabízíme fyzicky nebo online. Záleží na Vašich preferencích a možnostech.
Přihlaste se a rezervujte si tak vhodný čas pro svou konzultaci.
Konzultační den proběhne v pátek 12. 3. 2021 od 9:00 do 14:00.

Byznys plán aneb webinář „Spočítej to“ běží v rámci Akademii začínajícího podnikání v roce 2021

Máte pro svoje podnikání časový plán a jak daleko ho máte naplánovaný?

 

Poslední webinář v rámci Akademie začínajícího podnikání se podívá blíže na jeden z nejdůležitějších aspektů při zahájení vlastního podnikání, a to na samotný byznys plán. Byznys plánu se mnohdy začínající podnikatelé bojí, protože je bůhvíproč rozšířený mýtus, že takový byznys plán musí být složitý, vizuálně překombinovaný a ideálně to musí být zcela nepřehledná excelová tabulka. A proto tvorbu takového dokumentu odkládají, protože se bez něho vlastně obejdou. Ano to je jistě pravda. Také je pravda, že lze po moři plout bez mapy, kompasu a bez znalosti základů astronavigace. Byznys plán se tvoří proto, aby byl pro podnikatele navigačním mechanismem. Nemusí být nikterak komplikovaný a může to být pouhá jedna A4 textu. Forma není důležitá, protože záleží na obsahu. Jenom díky byznys plánu lze zdatně kormidlovat v divokých vodách podnikatelského světa.

 

Ať už má byznys plán jakoukoliv podobu je dobré ho mít vytvořen hned na začátku podnikání, aby bylo hned jasno, zda je v podnikání vše, jak má být. A pokud je něco v nepořádku, tak díky byznys plánu o tom má podnikatel informaci prakticky okamžitě. Byznys plán měří vitalitu podnikatelského záměru, a proto by měl být neodmyslitelnou součástí podnikatelského inventáře.

 

Na webináři se budeme zabývat odpověďmi na otázky:

 • Jak přemýšlet o byznys plánu a jak ho prezentovat?
 • Co všechno by měl byznys plán obsahovat a jak by měl vypadat?

 

Webinář proběhne přes online nástroj Zoom dne 24. 3. 2021. od 15:00 a povede ho Robin Langer, manažer inkubace v P-PINK.

Odkaz na webinář Vám přijde jeden den před konáním akce.

Přihlaste se na: http://bit.ly/azp-spocitej-to-1-2021

 

Akademie začínajícího podnikání je určena pro všechny zájemce o podnikání, kteří se nachází na pomyslném startu vlastního podnikání. Smyslem této Akademie je seznámit začínající podnikatele s důležitými tématy, která jsou mnohdy na samotném počátku bohužel podceňována. Jedná se především o práci s vlastním podnikatelským nápadem a vůbec zamyšlení se nad způsobem, jak takový vhodný podnikatelský nápad nalézt. Dále se účastníci Akademie seznámí s metodou, jak o svém podnikatelském nápadu přemýšlet v širších souvislost (s ohledem na zákazníky, cenotvorbu, distribuční kanály atd.) V neposlední řadě se Akademie bude věnovat také byznys plánu a jeho tvorbě.

Akademie začínajícího podnikání bude v prvním čtvrtletí roku 2021 probíhat každý měsíc vždy 4. středu v měsíci. Konkrétně se jedná o tyto datumy:

1) Vymysli to aneb Generátor nápadů – středa 27. 1. 2021 v 15:00

2) Nakresli to aneb Lean Canvas – středa 24. 2. 2021 od 15:00

3) Spočítej to aneb Byznys plán – středa 24. 3. 2021 od 15:00

 

Nestihli jste nějaký webinář z Akademie začínajícího podnikání? Napište nám na info@p-pink.cz a my Vám pošleme záznam.

Podnikání od A do Z: Přesvědčivá komunikace jako konkurenční výhoda

Třetí setkání v rámci zbrusu nového cyklu Podnikání od A do Z je již tady!

 

Proč se přihlásit? Všichni umíme mluvit a k tomu se „nějak tvářit“. Jak to udělat správně a efektivně pro daný okamžik?  Tak tomu se naučíte. V náročných situacích je předností, pokud zvládneme nervozitu a nejistotu. Informace předáváme nejen slovy, ale i tajnou řečí našeho těla. Všichni známe slovo asertivita, jak ji využít v praxi? Jak rozpoznat manipulátora? Na to všechno dostanete odpověď.

 

Anotace:

 1. Principy přesvědčivé sebejisté verbální komunikace a prezentace
 2. Tajná řeč lidského těla (body language) a její využití v náročných komunikačních situacích (zvládnutí signálů nejistoty, nervozity ad. a osvojení si účinných sugestivních postojů a gest)
 3. Asertivní komunikace a její metody v rámci stresových situací – pasivní a agresivní jednání
 4. Dovednosti konstruktivní komunikace – dovednost odmítnutí, poskytování a přijímání pochvaly a kritiky
 5. Typologie manipulátorů a využití antimanipulativních technik

 

 

Lektor:

Mgr. Jana Wiesner, psycholog a psychoterapeut, kouč. Více o lektorovi zde.

 

Webinář se uskuteční 16. 2. 2021 od 9:00 do 10:00

Odkaz na webinář Vám přijde jeden den před konáním akce.

Registrujte se zde: http://bit.ly/presvedciva-komunikace-jako-konkurencni-vyhoda

KORONAKRIZE A SOUČASNÁ EKONOMICKÁ SITUACE

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice dlouhodobě a aktivně spolupracuje s Pardubickým podnikatelským inkubátorem P-PINK. Mezi nejčastější společné akce patří pořádání přednášek pro studenty a odbornou veřejnost.
Webinář se bude zabývat zhodnocením vývoje ekonomiky České republiky za rok 2020, tj. za rok, který všechny překvapil pandemií. Ta měla řadu vážných ekonomických a finančních důsledků, nicméně s sebou přinesla i pozitivní vliv pro určité sektory a činnosti. Webinář zároveň nastíní možný vývoj ekonomiky, včetně rizik, která se mohou projevovat. Ukáže i to, na co bychom se jako země měli soustředit, abychom se stali konkurenceschopnou zemí 21. století.
Webinář proběhne ve čtvrtek 18. března od 16 do 17 hodin.
Odkaz na webinář Vám přijde den před konáním akce.

Webinář: Umění empatie v týmu aneb EMOČNÍ INTELIGENCE pro managery

On-line webinář na ZOOM ve středu 10. března 2021 od 15:00 do 17:00 hodin.
Ve spolupráci s P-PINK Pardubice https://www.p-pink.cz/
Emoce jsou pro práci managera důležitější mnohem více, než si běžně uvědomujeme… Nejdůležitější je schopnost zvládat své osobní emoce, které sám žiji a následně získat schopnost vnímat emoce u druhých lidí ve svém týmu a podle toho individuálně adaptovat svou komunikaci. Ano, osobnost managera nesmí ignorovat emoční inteligenci, protože to může mít zásadní vliv na efektivitu práce celého týmu!

Obsah školení – webináře:

 • Mysl a mozek a vědomí a koncentrace
 • Typy emocí a jak je definovat
 • Neverbální signály a jak je interpretovat
 • Sebeobraz a zpětná vazba – jak ji poskytovat
 • Hierarchie hodnot a etiko terapie
 • Jak zvládat negativní emoce /nejen/ v managementu
 • Kompetence emoční inteligence – umění individuální empatie
 • Jak změnit své zavedené vzorce prožívání emocí
 • 6 klíčových vlastností empatického managera

 

Představení – Vít Baloušek, lektor a konzultant, marketér GoodIdeas.cz
 • Začínal jako novinář, pracoval jako copywriter i kreativní ředitel, kdy řídil tým 18 pracovníků v reklamní agentuře. Má 25 let zkušeností v marketingu a reklamě, působil v mezinárodních reklamních agenturách Grey, DDB, Proximity/BBDO a Leo Burnett.
 • Specializuje se 12 let na originální vzdělávání v oblastech – kreativní reklamní tvorba, strategický marketing, tvorba značky, komunikační dovednosti, digitální komunikace a sociální sítě – školil mimo jiné tyto značky: Amazon, Česká spořitelna, Komerční banka, Ministerstvo pro místní rozvoj, Devro, Kofola, Eset, LMC – Jobs.cz, Severočeské doly, Škoda Power, Czech Tourism, Toplac, Unipetrol, Penny Market, Hospodářská komora ČR…
 • Školí systematicky PR komunikaci, je garantem programu MBA studia – Ústav práva a právní vědy https://www.ustavprava.cz/lektor/15-vit-balousek
 • Zaměřuje se dlouhodobě také na oblast automotive – školil značky Škoda Auto, Fiat, Renault, Peugeot, Citroen, Kia…
 • Nyní se věnuje jako lektor a trenér předávání svých zkušeností z praxe – školí formou workshopu s důrazem na aplikaci do praxe. Zaměřuje se na zlepšování firemních výsledků.
 • Je autorem první příručky o kreativní tvorbě reklamy na našem trhu – kniha vyšla v nakladatelství Computer Press pod názvem Žijte a myslete kreativně
 • Realizované vzdělávací programy https://www.goodideas.cz/creative-workshops/
Registrujte se na tento webinář prosím, zde: https://www.smsticket.cz/…/24303-umeni-empatie-v-tymu…

Lean Canvas aneb webinář „Nakresli to“ běží v rámci Akademii začínajícího podnikání v roce 2021

Víte, co chcete prodávat, komu to budete nabízet a jakým kanálem to k němu dostanete?

 

Jakmile si budoucí podnikatel ujasní, jaký podnikatelský nápad se mu líbí, tak je nutné tento vybraný nápad zasadit do širšího rámce. Vhodným způsobem, jak to udělat je zkrátka a jednoduše ten samotný nápad nakreslit. Vizualizace doposud abstraktního nápadu pomůže vidět ho v širších souvislostech. K tvorbě vizualizace může posloužit například nástroj Lean Canvas.

 

Podstatou nástroje Lean Canvas je vztah problém-řešení, přičemž vychází z předpokladu, že pokud najdeme u zákazníků dostatečně silný problém, který dokážeme vyřešit, zvyšujeme pravděpodobnost úspěchu našeho nápadu.

 

Lean Canvas je stručný, snadný a přehledný nástroj, který popisuje podstatu Vašeho podnikatelského nápadu a umožňuje ho představit komukoliv během několika minut. Konzultace s odborníky, u kterých Vás zajímá jejich názor, probíhají mnohem efektivněji, když máte připraveno jasné a rychlé vysvětlení o co ve vašem podnikání jde. To je také důvodem, proč je Lean Canvas velice populární mezi globálními startupy a investory.

 

Na webináři se budeme zabývat odpověďmi na otázky:

 • Jaký problém můj podnikatelský nápad řeší a jaké k tomuto problému nabízí řešení?
 • Proč by zákazníci měli nakupovat u mě, a ne u konkurence?
 • Kdo je můj typický zákazník?
 • Jaké budu mít náklady a jaké budu mít příjmy?

 

Webinář proběhne přes online nástroj Zoom dne 24. 2. 2021. od 15:00 a povede ho Robin Langer, manažer inkubace v P-PINK.

Odkaz na webinář Vám přijde jeden den před konáním akce.

Přihlaste se na: http://bit.ly/azp-nakresli-to-1-2021

 

Akademie začínajícího podnikání je určena pro všechny zájemce o podnikání, kteří se nachází na pomyslném startu vlastního podnikání. Smyslem této Akademie je seznámit začínající podnikatele s důležitými tématy, která jsou mnohdy na samotném počátku bohužel podceňována. Jedná se především o práci s vlastním podnikatelským nápadem a vůbec zamyšlení se nad způsobem, jak takový vhodný podnikatelský nápad nalézt. Dále se účastníci Akademie seznámí s metodou, jak o svém podnikatelském nápadu přemýšlet v širších souvislost (s ohledem na zákazníky, cenotvorbu, distribuční kanály atd.) V neposlední řadě se Akademie bude věnovat také byznys plánu a jeho tvorbě.

Akademie začínajícího podnikání bude v prvním čtvrtletí roku 2021 probíhat každý měsíc vždy 4. středu v měsíci. Konkrétně se jedná o tyto datumy:

1) Vymysli to aneb Generátor nápadů – středa 27. 1. 2021 v 15:00

2) Nakresli to aneb Lean Canvas – středa 24. 2. 2021 od 15:00

3) Spočítej to aneb Byznys plán – středa 24. 3. 2021 od 15:00

 

Podnikání od A do Z: Jak vytáhnout peníze ze své firmy?

Druhé setkání v rámci zbrusu nového cyklu Podnikání od A do Z je již tady!

 

Anotace:

Hned na začátku je nutné si říci, že vás nenaučíme nic nelegálního. Ukážeme vám, jak se zaslouženě odměnit za energii vloženou do podnikání. Jaké máte možnosti jako OSVČ a jaké jako majitelé a jednatelé obchodní společnosti. Řekneme si, jestli je lepší mzda, podíl na zisku nebo jestli si můžeme jako majitelé firmy fakturovat. Zaměříme se i na benefity pro zaměstnance, které mohou využívat i společníci a jednatelé společnosti.

 

Lektor:

Jana Jáčová, zakladatelka a majitelka UOL Účetnictví. Více o lektorovi zde.


Webinář se uskuteční 16. 2. 2021 od 9:00 do 10:00

Odkaz na webinář Vám přijde jeden den před konáním akce.

Registrujte se zde: http://bit.ly/jak-vytahnout-penize-ze-sve-firmy