Inkubátor

Unikátní inkubační program pro rozjezd podnikání, stavbu inovativního produktu, první platící zákazníky a/nebo propojení na investory.

Co to je?

6-9 měsíční program, který začínajícím podnikatelům a firmám poskytne know-how, zázemí a kontakty pro úspěšný start a získání prvních zákazníků a investorů.

Co je cílem?

Pod odborným vedením ověřit a doladit podnikatelský nápad, založit firmu, vybudovat první verzi produktu a získat první platící zákazníky.

Pro koho je určen?

 • Pro začínající nebo budoucí podnikatele s inovativním nápadem, prototypem, technologií, vynálezem nebo čímkoli, co má potenciál vyřešit problém skupiny zákazníků a přinést jim hodnotu, za kterou budou ochotni platit.
 • Program je určen i pro studenty středních a vysokých škol.

Jaké jsou podmínky přijetí?

 • Jednotlivci nebo tým 2-5 lidí před založením firmy nebo firma v pre-revenue fázi.
 • Jednotlivec nebo většina týmu má*:
 •      trvalý pobyt v Pardubickém kraji nebo
 •      má sídlo podnikání v Pardubickém kraji nebo
 •      projekt, který působí na území Pardubického kraje
 • Inovativní nápad s potenciálem škálování.
 • Unikátní know-how, který týmu dává šanci uspět.

*Musí být splněna alespoň jedna z uvedených podmínek.

Kostra programu

S každým projektem budeme pracovat individuálně dle jeho potřeb a fáze, ve které se nachází.
Obecně lze počáteční fázi rozvoje firmy rozdělit na následující fáze:

 • 1

  Nápad

  Nápad a jeho ověřování s trhem – hledání problému, který jistá skupina zákazníků potřebuje vyřešit.

 • 2

  Koncept

  Navržení konceptu řešení a ověření toho, že je tým daný problém schopen vyřešit, testování se zákazníky.

 • 3

  MVP

  Stavba minimální verze produktu, která má v jádru řešení problému a již přináší hodnotu zákazníkům.

 • 4

  Pilot

  Pilotní provoz, první zákazníci, první proplacené faktury.

Nastartujte své podnikání.

Zapojte se do inkubačního programu ještě dnes. Pracujte tam, kde vás to bude bavit!

S kým budou startupy pracovat?

 • Se zkušenými podnikateli, investory, startupisty, mentory i konzultanty, kteří umí předat svoje know-how a zkušenosti i inspirovat.
 • Každý projekt má svého mentora, který mu pomáhá na týdenní bázi posouvat se kupředu.
 • Členové týmu se bezplatně účastní všech odborných přednášek a workshopů konaných v P-PINK a mají rovněž zajištěny konzultace s odborníky, kteří přednášky vedou.
 • Hlavními tématy přednášek a workshopů jsou: obchodní dovednosti, investice, prezentační dovednosti, osobní rozvoj, řízení týmu, produktový vývoj, marketing, IPR, leadership, …
 • Hlavním mentorem P-PINK je Přemysl Rubeš.

Co očekáváme od účastníků?

 • Aktivní práci na projektu (předpokládáme min. 20 hodin týdně na člověka).
 • Pravidelné setkávání s mentorem (týdně).
 • Pravidelné představení výsledků práce a plánu na další období (měsíčně).
 • Finanční spoluúčast 900 Kč / měsíc.

Co je součástí programu?

 • Zázemí (kanceláře, diskuzní forum, coworking).
 • Mentoring, coaching, konzultace, vzdělávání.
 • Pomoc s produktovým vývojem (obdoba lean start-up metodologie).
 • Workshopy a konzultace (z oblasti marketingu, financí, obchodu),
 • Pomoc s osobním rozvojem (disciplína, plánování, prezentační dovednosti, odolnost).
 • Administrativní podpora, právní, účetní a daňové poradenství.
 • Podpora inovačního myšlení.
 • Zprostředkování rizikového kapitálu – kontaky s investory.
 • Zajištění poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví (IPR – Intellectual Property Rights).
 • Networking, propojení s podnikateli, zákazníky, investory a partnery v kraji i celé republice.