Design z různých úhlu pohledu

Design jako účinný marketingový nástroj v podnikání

21. května 2019 | Podnikatelský inkubátor P-PINK
9:00-13:00 hodin | nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice

DESIGN pomáhá. Pomáhá nám lidem být v příjemném a kreativním prostředí doma i v práci. Pomáhá firmám býti o krok napřed, budovat si svůj firemní styl. Pomáhá otevírat dveře novým
náročnějším zákazníkům. Pomáhá při vstupu na zahraniční trhy a k většímu zisku. Ve městech začínají vznikat různá kreativní centra, některé kraje poskytují firmám kreativní vouchery.
Existuje spousta možností, jak se v oblasti designu posouvat a vzdělávat. Zkrátka design muže být cesta pro Váš produkt, stroj, proces, IT prostředí, web, kancelář, domov, město, módní styl,
volný čas a další. Přijďte na kreativní seminář a inspirujte se!

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest v rámci Týdne inovací v CR.
Smart akcelerátor Pardubického kraje, číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000814.

Účast na semináři je bezplatná.
Registrujte se prosím ZDE, nejpozději do 17. května 2019.

 

Váš komentář

avatar