Staráme se o sebe.

V rámci cyklu Akademie začínajícího podnikání se uskuteční další tématická přednáška, která se zaměří především na podnikateli velmi přehlíženou oblast – odpočinek, regeneraci a péči o vlastní tělo a mysl. Venkovní počasí každý den zkouší připravenost naší imunity a proto je vhodná doba trochu se zamyslet nad tím, jak chránit naše fyzické a dušení zdraví během urputného pracovního nasazení.

Harmonogram přednášky:

 • představení činnosti lektora Tomáše Urbana (více info o lektorovi zde),
 • co je zdraví, co je nemoc,
 • vliv dnešní doby – bilanční TM,
 • základní princip energetických polí,
 • REGENERACE
  • odkyselení
  • téma spánku (vliv geopatogenních zón, wi-fi, 5G apod.)
  • hořčík aspol.
 • TIPY
  • spokojený život
  • efektivní hubnutí
  • podpora pohybového aparátu
  • podpora imunity – lymfatického systému
  • podpora pracovního výkonu
  • „meditace za chodu“
  • doporučená literatura
 • případné dotazy

 

Registrujte se zde.

Nabídka pro střední školy – spolupráce s Pardubickým podnikatelským inkubátorem

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,
dovolte nám, abychom Vás seznámili s nabídkou Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK) pro studenty středních škol v Pardubickém kraji.

Ve školním roce 2019/20 budeme pořádat následující tematické workshopy:

 1. Objev v sobě podnikatele: jedná se o interaktivní workshop, jehož cílem je aktivizovat podnikavost a podnikatelské myšlení u studentů. Časová náročnost workshopu jsou 2 vyučovací hodiny, akce je pro cca
  15 studentů. K její realizaci je potřeba pouze místnost s projektorem a tabule, případně PC.
 2. Podnikání stojí za to aneb jak jsme to dokázali: interaktivní diskuse s několika úspěšnými podnikateli z regionu, kteří představí svůj příběh a mluví o výhodách a nevýhodách podnikání. Časová náročnost je 1-2
  vyučovací hodiny, kapacita až 30 vybraných studentů. Akce je realizovaná v prostorách P-PINK, v případě potřeby lze uspořádat seminář u Vás. K realizaci je potřeba místnost s projektorem, případně PC.
 3. PINKni mi svůj nápad: necháváme studenty, aby na konkrétním pracovním problému konkrétních podnikatelů (firem) představili svůj mladý neotřelý názor a pomohli podnikateli problém řešit. Studenti získají neocenitelnou praxi ze setkání se skutečnými podnikatelskými bolestmi. Lze realizovat formou „grilování“ podnikatele na hodině nebo v rámci projektového dne. Časová náročnost je 1-2 vyučovací hodiny, v případě projektového dne dle individuální dohody se školou a podnikatelem. K realizaci je potřeba místnost s projektorem a tabulí, další dle individuální dohody. Množství studentů je limitováno pouze prostory, případně dle specifického zaměření projektu.
 4. Soutěž a Podnikej: soutěž pro středoškolské studenty, pořádaná ve spolupráci s P-PINK. Účast v soutěži dává studentům příležitost vyzkoušet si podnikání a vytvořit vlastní projekt za pomoci zkušených mentorů a úspěšných podnikatelů. Studenti mohou v soutěži vyhrát zajímavé ceny, včetně obchodní cesty do Chicaga.

Kromě jednorázových seminářů nabízíme také konzultace konkrétních podnikatelských nápadů a záměrů Vašich studentů. Rádi Vás také pozveme na naše akce, konané v prostorách P-PINK.
Služby organizované P-PINK jsou pro školy zdarma. V rámci naší činnosti spolupracujeme s KAP Pk.

Kontakt pro bližší informace k této nabídce:
Mgr. Petra Srdínková, tel. 775 540 185, e-mail: petra.srdinkova@p-pink.cz.

Jsme veřejný subjekt, podporovaný Pardubickým krajem a městem Pardubice.
Více o nás zde: https://www.p-pink.cz/
Informace o projektu Soutěž a podnikej naleznete na tomto odkazu: http://soutezapodnikej.cz/

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Produktový management – jak vytvářet a udržovat konkurenceschopný produkt.

Není to tak dlouho, co práce produktového manažera byla o kompletaci dat z trhu, vytváření zadání na rozvoj nebo tvorbu produktu a předávání hotového produktu marketingovému nebo obchodnímu oddělení. V mnoha společnostech vytvářejících softwarové nebo reálné produkty tato pozice dokonce chyběla. A není náhodou, že absence této pozice dostala nejednu z těchto firem do velkých problémů.

Prací současného produktového manažera je načrtnout dlouhodobou cestu vývoje a inovace produktu a vytvářet fungující prostředí pro všechny, kteří se na vývoji produktu podílejí, včetně zákazníků, jejichž pohled se aktuálně dostává do popředí.

Na workshopu se dozvíte:

 • Jaké fáze má návrh a inovace produktu.
 • Jaké jsou nejnovější metody produktového managementu.
 • Jak získávat data a podklady k inovacím stávajícího produktu.
 • Jak začít a úspěšně dokončit zcela nový produkt.

Lektor:

 Viktor Kustein, Head of Product Feedyou

 Už během studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity založil Viktor Kustein společně s kolegy GrowJOB Institute. Jako konzultant se podílel na změně desítek českých firem a některým pomáhal expandovat do zahraničí, zejména do německy mluvících zemí. Při business konzultacích pomáhal firmám ujasnit si a komunikovat jejich firemní vize a hodnoty. Spolupracoval s firmami jako ČSOB, Česká spořitelna, LEO Express, Invia nebo Mall. Po 10 letech přijal místo Head of HR v investiční skupině Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a loni se po 4 letech přesunul zpět do rodných Pardubic, kde nastoupil jako Head of Product ve Feedyou, pardubické firmě zaměřující se na vývoj komunikačních robotů a umělé inteligence.

Vstupné zdarma.

Registrujte se zde.

Krysí závod is over.

Přichází učící se organizace.

 

Bude se jednat o ŽIVÝ PŘENOS do P-PINK.

 

Na příkladu českého vzdělávacího systému si ukážeme, proč je systémový přístup tak důležitý a proč nestačí nasypat do něj jen více peněz. Na srovnání přírodního jezírka a chemií narvaného bazénu si také názorně ukážeme, v čem jsou učící se organizace vůči svým lidem a svému okolí zodpovědnější a proč na tom ve finále vydělají úplně všichni. Uvidíte, co dělají učící se organizace jinak a co díky tomu získávají.

Medailon
Tomáš Hruda je propagátorem celoživotního svobodného vzdělávání, které je motivované touhou po poznání a nikoliv nutností naplňovat formální požadavky. Je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na FSV UK. Začínal v CzechInvestu  jako projektový manažer, postupně se vypracoval na pozici generálního ředitele. Čtyři roky také řídil přípravu a spuštění Středoevropského technologického institutu (CEITEC), jednoho z největších výzkumných center v zemi. Oblasti vzdělávání se zabýval i na pozici náměstka ministra pro vysoké školy a výzkum. Nyní se věnuje projektu Education Republic.

O BRAIN&BREAKFAST

Brain&Breakfast primárně vznikly právě proto, abychom se od sebe vzájemně inspirovali. Abychom si ukázali nové obzory a představili si odvětví a myšlenky, které by se k nám jinak třeba vůbec nedostaly. Jsou také možností potkat se a promluvit si s lidmi se silným příběhem a v neposlední řadě se propojovat navzájem. Snídaně se konají jednou za měsíc.

 

Přednáška Krysí závod is over bude vysílána do P-PINK prostřednictvím živého přenosu, který proběhne ve čtvrtek 19. 9. 2019 od 8:30.

 

VSTUP A REGISTRACE

Přihlaste se zdarma na http://bit.ly/krysi-zavod-is-over

Těšíme se!

HODNOTOVÝ LEADERSHIP

ANEB JAK MŮŽE OBYČEJNÁ TOUHA POMÁHAT BÝT SMYSLEM PRÁCE A POKORA ZDROJEM SEBEVĚDOMÍ

 

Bude se jednat o ŽIVÝ PŘENOS do P-PINK.

 

Od skupinky dobrovolníků v kuchyňce Lidových novin k největší nevládní organizaci ve střední Evropě s obratem dvě miliardy korun. Hodnotový základ, legitimita neziskového sektoru, vize, rozhodování, priority, řízení, zdroje a kontrola. Idealismus a optimismus, který dráždí politiky stavící na negaci a proč nechceme být jen poskytovatel služby. Konkrétní příklady z rozhodování a práce Člověka v tísni ve světě i doma a proč není výrazem skutečné Corporate Social Responsibility jen líbivý Corporate Social Marketing.

KDO JE ŠIMON PÁNEK

Šimon Pánek je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Člověk v tísni, humanitární organizace se sídlem v České republice. Člověk v tísni poskytuje humanitární pomoc a podporu v oblasti lidských práv a občanské společnosti, zejména pak ve státech s autoritářským režimem a v místech konfliktu včetně Čečenska, Balkánu, Běloruska, Ukrajiny a Kuby.

Šimon byl coby studentský aktivista během sametové revoluce v roce 1989 vůdcem několika stávek proti režimu. Působil jako zahraniční specialista pro oblast Balkánu a lidských práv v prezidentské administrativě Václava Havla. Je členem Evropské rady pro zahraniční vztahy (www.ecfr.eu) a zakládajícím členem Rady evropského partnerství pro demokracii (www.eupd.eu.).
Od roku 2004 do roku 2010 byl Šimon předsedou české nevládní rozvojové organizace FoRS (www.fors.cz). Od roku 2011 do roku 2013 působil také jako předseda dozorčí rady Aliance 2015, evropské sítě nevládních organizací (www.alliance2015.org). Od minulého roku je Šimon předsedou nové instituce působící v zemích bývalého Sovětského svazu pod názvem Centrum občanské společnosti Praha (www.praguecivilsociety.org).

Šimon Pánek je nositelem Medaile Za zásluhy České republiky za rok 2002 a Ceny Evropan roku 2003.

O BRAIN&BREAKFAST

Brain&Breakfast primárně vznikly právě proto, abychom se od sebe vzájemně inspirovali. Abychom si ukázali nové obzory a představili si odvětví a myšlenky, které by se k nám jinak třeba vůbec nedostaly. Jsou také možností potkat se a promluvit si s lidmi se silným příběhem a v neposlední řadě se propojovat navzájem. Snídaně se konají jednou za měsíc.

 

Přednáška Hodnotový leadership bude vysílána do P-PINK prostřednictvím živého přenosu, který proběhne ve čtvrtek 22. 8. 2019 od 8:30.

 

VSTUP A REGISTRACE

Přihlaste se zdarma na http://bit.ly/hodnotovy-leadership 

Těšíme se!

Workshop for foreigners living and working in the Pardubice Region.

We would like to invite you to join us for our free Workshop for foreigners living and working in the Pardubice Region.

This workshop aims to help you understand the Czech language and improve your worklife experience in the Czech Republic. We will give you information and practical knowledge on typical scenarios which may occur in daily life.

You can also meet other participants and share your experiences.

 

Registration is now open.

 

Entrance: FREE

Complimentary snacks and refreshments will be offered.

Join us for our workshop in P-PINK, nám. Republiky 2686, Pardubice on Thursday 29th August at 9:30 a.m.

 

Who we are? 

CzechInvest is a state sponsored organization subordinate to the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic. The agency arranges for the Czech Republic both domestic and foreign investments in the areas of manufacturing, business support services and technology centers. It also supports small, medium-sized and innovative start-up companies, the country’s business infrastructure, and innovation. With its regional and foreign offices, CzechInvest operates in all regional capitals in the Czech Republic and in key destinations around the world.

All of CzechInvest’s services are provided free of charge.

Vařte z vody aneb umění Je to fuk jako odrazový můstek

Není to tak dlouho, co jsme vyjukaní vylezli z dělohy a řvali jako protržení.

Jen o pár dekád později tu na sebe v téhle ohromné hře hrajeme, že máme všechno pod kontrolou a přesně víme, co děláme. Protože chceme, aby nás ostatní přijali, respektovali, chceme mít dostatek zdrojů a rozmnožit se. To s sebou přináší velké množství stresu a problematický sebevztah, protože uprostřed toho všeho se krčí malá dušička: Poznají ostatní, že nevím, co dělám? Jsem jediný, kdo si to vymýšlí po cestě? Jak to, že ostatní vypadají tak schopně a opravdově, když z místa, odkud koukám já, se tak vůbec nevnímám? Vzdělávací systém tomu dvakrát nepomohl, protože do nás zasel strach z chyby. Za každé klopýtnutí je stupeň dolů a posměch okolí.

Jenže co když to, jak se cítíte, není osobní prokletí? Co když právě tohle znamená být
člověkem?
Teprve když si připustíte, že právě nevědění, tápání, učení, zkoušení a neustále kroky do prázdna jsou tím, co otevírá stavidla kreativity a dělá život životem, můžete se uklidnit a začít tvořit svobodně, s klidem a radostí. Za každými novými dveřmi, které otevřete, je nejprve temná místnost. Teprve když se v ní nebojíte začít šmátrat, můžete zjistit, že je plná hraček. Prožijte s námi 90 minut aplikované improvizace. Vypravte se na vzrušující cestu proti svým zažitým myšlenkovým vzorcům, že tam venku je nějaké správně. Objevte umění Je to fuk, které vám rozváže ruce a dodá odvahu zkoušet a riskovat. Osvojte si mindset, který je podhoubím pro pokrok a inovace. Odhoďte balvan, že musíte být nejlepší a bezchybní. Konečně jen buďte a nechte se to dít. V byznyse i v uměleckém světě je rozdíl mezi amatéry a profesionály prostý: Profesionálové vědí, že vaří z vody. Amatéři předstírají, že ne.

Jiří Charvát
Vedl jsem tým copywriterů. Pak jsem vykouřil halucinogenní žábu, zjistil, že neexistuju a skutečnost je jenom lunapark, kde si můžu prožít, cokoli chci. Tak teď Škole improvizace navracím lidi k jejich spontaneitě a píšu to, co věřím, že jim uleví. Humor, příběhy, poezii a mind-upy: chytré komediální přednášky, které se snaží skrze slzy smíchu doručit katarzi: „Jé, já v tom nejsem sám/sama?!“ a pomáhají popasovat se se životem obejmutím třeskuté melancholie. Napsal jsem knihy Eskejp: Na útěku z kanceláře podle blogu nominovaného na Magnesii Literu, Qejci: Existenciální sperma komiks a sbírku básní Zase je dneska. Jsem dvojnásobným mistrem České republiky ve slam poetry.

Lukáš Venclík
Píšu a mluvím na veřejnosti, často spatra. 16 let hraju improvizační představení v češtině– s Just! Impro v pražském Švandově divadle i v angličtině – v Brémách, Krakově, Bernu a Paříži. V rámci Školy improvizace jsem odučil desítky workshopů zaměřených na spolupráci, rozbíjení stereotypů a storytelling.

 

Přímý přenos snídaně se uskuteční dne 18. 7. 2019 od 8:00 v P-PINK.

Vstupné zdarma.

Registrace na akci zde.

Jak si vybudovat silnou osobní značku

Co to je branding a jak si vybudovat silnou osobní značku. A proč to vůbec dělat?

Povídat si budeme o tom, jak silný osobní brand vypadá, jak se liší od firemního brandingu, co potřebujete k tomu, abyste si svoji značku vybudovali, k čemu vám to může v podnikání pomoct a proč to není recept na rychlý úspěch, ale i tak to stojí za to se touto cestou vydat.

Vstupné zdarma.

Registrujte se zde.

 

Lektor:

Edita Bízová

úspěšně vybudovala jméno nejen pro své podnikání jako portrétní fotografka, ale výrazně se podílela i na tvorbě brandu malé pardubické firmičky, která vzala Pardubice útokem a překonala očekávání všech – Ve Mlejnech.

Finanční svoboda v P-PINK

Hra o životě, život ve hře, to je hra Finanční svoboda.

Hra, která Vám reálně ukáže jak si finance plánovat a jak s nimi správně pracovat. Projdete životem a vše si zkusíte. Za 2 hodiny prožijete mnohá úskalí i radosti života mladé rodiny, která si chce plnit své sny a míří k finanční svobodě! Velkou výhodou je, že chyby v této hře nemají takový dopad, jako ty v reálném životě. Ale něco Vás naučí!

Úvod přednese a hru povede: Marcela Lesková, která podniká na finančním trhu úspěšně 8 let a je lektorkou Dne finanční gramotnosti.

Vstupné zdarma.

Akce se koná v úterý 11. 6. 2019 v 16:30
v P-PINK – Dům Techniky, 4. Patro, náměstí Republiky 2686, Pardubice

Registrovat se můžete zde nebo na info@p-pink.cz

Dvanáctý ročník Vodafone Nápad roku právě startuje

Rozehrajte svůj podnikatelský nápad! Renomovaná soutěž Vodafone Nápad roku 2019 vám dává šanci vytěžit maximum ze hry. Přihlášky posílejte do 11. května 2019.

 

 • 300 000 korun pro vítěze
 • Investice až 20 milionů korun
 • medializace
 • networking
 • Cesta do HQ Huawei v Shenzhenu

 

Získejte náskok pro svůj byznys na  www.napadroku.cz