Akademie sociálního podnikání

V letošním roce dojde ke zahájení AKADEMIE PRO SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, kterou se Pardubický kraj společně s pardubickou Regionální kanceláří agentury CzechInvest a Pardubickým podnikatelským inkubátorem z.ú. (P-PINK), rozhodl podpořit posílení kompetencí managementu organizací zabývajících se některou z forem sociálního podnikání v našem kraji.

Cílem vzdělávací akademie je rozvoj sociálních podniků směrem ke konkurenceschopnosti a udržitelnosti na trhu.

Akademie bude probíhat od března do prosince 2020 a v průběhu 70 hodin vzdělávání rozdělených do 10 dnů (1 den/měsíc) si účastníci projdou jednotlivými tématy se zaměřením na rozvoj sociálního podniku, kterými je provede 14 zkušených lektorů. Jednotlivá témata jsou koncipována tak, aby posílila kompetence a dovednosti managementu, a to zejména do oblastí, které se týkají jednak ekonomické prosperity podniku (tj. analýzy trhu, prostředí a konkurence, finančního plánování či marketingu a jeho nástrojů), pak také osobnostního rozvoje v oblastech řízení lidských zdrojů (komunikace a efektivita).

„Sociální podnikání podporujeme v našem kraji už řadu let. Tyto podniky se však často potýkají s nedostatkem aktuálních informací, ověřených postupů či příkladů dobré praxe. Právě proto jsme pro letošní rok připravili vzdělávací akademii jejímž cílem je zvýšit konkurenceschopnost sociálních podniků a jejich udržitelnost na trhu“ říká radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Oblast sociálního podnikání má podporu i ze strany Agentury CzechInvest. „Sociální podniky v Pardubickém kraji představují významné zaměstnavatele s vysokou celospolečenskou přidanou hodnotou spočívající ve vytváření pracovních příležitostí pro osoby znevýhodněné na trhu práce a dá se očekávat, že jejich význam i dále poroste. Agentura CzechInvest tak vedle svých dalších aktivit hodlá podpořit i tuto skupinu podniků,“ dodává její regionální ředitel Tomáš Vlasák.

 Akademie bude probíhat od března do prosince 2020 a v průběhu 70 hodin vzdělávání rozdělených do 10 dnů (1 den/měsíc) si účastníci projdou jednotlivými tématy se zaměřením na rozvoj sociálního podniku, kterými je provede 14 zkušených lektorů. Jednotlivá témata jsou koncipována tak, aby posílila kompetence a dovednosti managementu, a to zejména do oblastí, které se týkají jednak ekonomické prosperity podniku (tj. analýzy trhu, prostředí a konkurence, finančního plánování či marketingu a jeho nástrojů), pak také osobnostního rozvoje v oblastech řízení lidských zdrojů (komunikace a efektivita).

„Během našich konzultací s podniky z celého kraje se pravidelně setkáváme s informačním deficitem hlavně v oblasti marketingu, práva, cenotvorby a jiných pro podnikání zcela zásadních témat. Stejná situace je také u sociálních podniků. Dezorientace v těchto klíčových kompetencích působí podnikům velké komplikace ve vlastním fungování a také v jejich konkurenceschopnosti,“ uvádí zkušenosti z praxe manažer inkubace v P-PINK Robin Langer a dále dodává, že „v rámci Akademie sociálního podnikání budou mít sociální podniky možnost tyto informační překážky překonat a dostat tak svůj byznys do lepší kondice, což je pro ně zcela unikátní příležitost.“  

Výstupem Akademie pro jednotlivé účastníky bude kromě jistě potřebných a užitečných informací a nově nabytých dovedností pro praxi také certifikát s potvrzením o absolvování vzdělávání. Účast v programu je bezplatná.

Věříme, že touto aktivitou, kterou jsme pro Vás společně připravili, přispějeme k posílení a rozvoji sociálního podnikání v Pardubickém kraji.

Účast v programu je bezplatná.

Registrace přihlášení je pouze elektronicky ZDE: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Akademie-pro-socialni-podnikani-uvodni-setkani, a to nejpozději do 7. 2. 2020.

Registrace je platná pro jednu osobu za sociální podnik z Pardubického kraje, a to vzhledem k omezené kapacitě.

Více podrobných informací včetně termínů jednotlivých vzdělávacích bloků naleznete v přiložených materiálech.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Váš komentář

avatar